E.ON Sverige AB

Karlshamns Kraft AB får ensam ägare

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 11:30 CET

Karlshamns Kraft AB blir nu helägt av E.ON. Detta efter att Fortum idag sålt sin ägarandel på 30 procent till E.ON.

– Vi är överens om att den här affären blir det bästa för Karlshamns Kraft AB och Karlshamnsverket. Detta eftersom det inte är rimligt med flera ägare för en anläggning som används som reserv, säger Anders Svensson, vd för E.ON Värmekraft och fortsätter:

– E.ON arbetar kontinuerligt med att minska den globala klimatpåverkan genom att dels öka andelen förnybara bränslen, dels förbättra reningen av utsläpp.

Karlshamns Kraft har idag en roll som så kallad effektreserv och är därmed viktig för det svenska elsystemet. Det innebär att Karlshamnsverket vid ansträngda lägen i elnätet kan stärka upp med elleveranser med kort varsel.

– Uppgörelsen ligger i linje med Fortums strategi och passar väl in i vårt effektiviseringsprogram, säger Sasu Valkamo, Vice President, Co-owned Nuclear & Thermal Fortum, och tillägger att den ger Fortum ökad möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet i Sverige som kärn- och vattenkraft samt kraftvärme.

De båda företagen har beslutat att inte offentliggöra köpeskillingen.

E.ON Värmekraft ansvarar för E.ONs elproduktion i Sverige som baseras på konventionella bränslen. Karlshamns Kraft AB eller Karlshamnsverket är en av E.ON Värmekrafts flera anläggningar. Verket utgör en betydande del av Skandinaviens produktionsreserv för tillfällen med hög förbrukning eller störningar i andra kraftslags produktion.

För fler frågor kontakta Mattias Hennius, presschef E.ON, tel: 0705 – 19 18 92

 

 

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON har investera 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.