Karlskrona kommun

Karlskrona kommun besöker Sydafrika

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 15:11 CEST

Ett fördjupat samarbete runt frågor som rör barn och ungdomar, det är målet när ett antal representanter från Karlskrona kommun reser till Sydafrika i nästa vecka.

Måndagen 17 april reser Christina Mattisson (s), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, Kristian Eriksén (kd), vice ordförande i utbildningsnämnden, Göran Palmér, utbildningschef samt Ann-Christin Bohman, lärare och samordnare för SALA IDA projektet till Sydafrika. Delegationen kommer hem igen lördagen 22 april.
Karlskrona kommun har fått stöd från SALA IDA för att utveckla ett kommunalt samarbete med Tshwane/Pretoria, Sydafrikas huvudstad. Sedan 1991 fördelar SALA IDA medel från Sida till kommunalt partnerskap. Sydafrika är ett av de prioriterade länderna och Karlskrona kommun har fått 190 000 SEK för att inleda samarbetet.

- Jag har höga förväntningar på vårt besök i Tshwane/Pretoria. Vårt samarbete hittills visar att vi har mycket att lära av varandra och det vill vi nu utveckla. Genom utbytet byggs värdefulla broar mellan eleverna här hemma och i Sydafrika, säger Christina Mattisson (s).

Utvecklingsprojektet är ömsesidigt och tanken är att båda parter har mycket att lära av varandra. De båda kommunerna har valt att fokusera på kommunala verksamheter inriktade på ungdomar och på kultur som ett medel i kommunal utveckling.

I början av maj kommer representanter från Tshwane/Pretoria till Karlskrona. Båda besöken syftar till att kommunrepresentanterna ska informera sig om varandras förutsättningar och verkligheter, diskutera och skriva ansökan om fördjupat samarbete samt organisera utbytet. Besöken bekostas helt och hållet av SALA IDA.

Sedan flera år tillbaka har Karlskrona kommuns gymnasieskolor haft ett spännande samarbete med Bokgoniskolan i Sydafrika. Ett stort antal ungdomar och lärare har besökt skolan som ligger i förorten Atteridgeville utanför huvudstaden.

- Under de fem år som jag har haft förmånen att jobba med utbytet är det roligt att se att det har fått så gott resultat både i Karlskrona och i Atteridgeville, säger Ann-Christin Bohman, projektsamordnare.

Vänskapen och samarbetet började spira under den stora internationella världsarvskonferensen i Karlskrona 2001 och har utvecklats till att engagera alla tre kommunala gymnasieskolorna och flera grundskolor. Bland annat har Wämöskolan gjort fina insatser i skolprojekt för aidssjukhus och barnhem.Mer information ges av:
Christina Mattisson
Tfn: 0709-31 30 09

Ann-Christin Bohman
Tfn: 0709-56 20 46