Karlskrona kommun

Karlskrona kommuns planstipendium till studenter vid Fysisk planering, BTH

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 11:43 CET

Karlskrona kommun delar för sjätte året ut sitt Planstipendium till förtjänstfulla studentarbeten vid utbildningsprogrammet för Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola.


Arbetena skall behandla planeringsfrågor av intresse för Karlskrona kommun. Stipendiesumman är på 15000 kr.

Mottagare av 2006 års Planstipendium är nu utsedda. Utdelandet sker i samband med det sammanträde Miljö- och byggnadsnämnden en gång varje år förlägger till Fysisk planering, BTH som ett led i undervisningen där.
Stipendiet delas ut av Gerthie Olsson, ordföranden i Miljö- och byggnadsnämnden.

Tid: Onsdag 8 november kl 10:30
Plats: Sal 2404A, Norra flygeln, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Fakta: Programmet Fysisk planering är Sveriges mest omfattande utbildning i ämnet med 4,5 års heltidsstudier som leder till Teknologie magisterexamen. Fysisk planering behandlar användning av marken och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska synpunkter.

Ytterligare information lämnas av:
Hans Juhlin, Förvaltningschef
tfn 0455 30 32 67
0709 30 32 67

Anders Törnqvist
Professor BTH
tfn 0455 38 53 12
0733 227 297