Sweden Hotels

Karlskrona: Ny gymnasielinje på af Chapmangymnasiet i nära samarbete med Näringslivet

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2011 18:05 CEST

Hösten 2011 kommer af Chapmangymnasiet, Östersjöskolan, att som enda skola i Karlskrona starta ett Hotell- och turismprogram. Konferens och turism är en växande industri i Karlskrona. Ett nära samarbete med det lokala näringslivet ska ge eleverna praktisk erfarenhet och stor del av utbildningen kommer att ske ute på stadens anläggningar i form av praktik. Lektioner kommer också att ges av stadens arbetsgivare inom hotell, turism och konferens.

Hotellnäringen har haft ett stort engagemang i utbildningens utformning för att den ska vara konkurrenskraftig och uppfylla utbildningens mål som är att eleverna ska vara yrkesförberedda vid studenten. Utbildningen har högskolebehörighet. 

Hotellgruppen består av alla hotellanläggningar i Karlskrona och arbetar tillsammans för att uppnå en större marknad och på det viset fortsätta att utveckla gruppens produkter och skapa viktiga arbetstillfällen för inte minst ungdomar. Att hitta rätt personal är en viktig framtidsfråga för servicebranschen i allmänhet och hotellnäringen i synnerhet. Hotellgruppen är mycket glada att tillsammans med Östersjöskolan skapa en utbildning för framtiden. Hotellgruppen menar att branschen generellt är i stort behov av kunnig och utbildad personal och är mycket glada att utbildningen på af Chapmangymnasiet, tillsammans med hotellen, inom några månader är beredda att ta emot intresserade elever.

Detta unika samarbete sänder också en tydlig signal om att stadens hotell står enade i denna viktiga fråga trots intern konkurrens. Inblandade parter anser att utbildningen gynnar utvecklingen av Karlskrona som turiststad och regionen, vilket är det viktigaste i sammanhanget.

Kontaktperson Sofia Berglund Krznaric Hotell Conrad Sweden Hotels & Hotell Aston Sweden Hotels: 0703-97 74 98.

Sweden Hotels är den personliga hotellkedjan – Hotels with a Personality! Kedjan är i stark tillväxt med tre- och fyrstjärniga hotell spridda över hela landet. Samtliga hotell är privatägda, och upplevelsen på plats skall ge det där lilla extra som bara ett personligt, privatägt hotell kan ge. Kedjans målsättning är att vara landets bästa och mest personliga hotellkedja. Sweden Hotels tillhandahåller stamgästprogrammet Gästklubben, inköpsavtal, ett välkänt varumärke, gemensam marknadsföring och flera bokningskanaler för en internationell närvaro. Hotellkedjan samarbetar med Akzent Hotels, med ett hundratal privatägda hotell i Tyskland, Schweiz och Österrike, Villa Quaranta Park Hotel utanför Verona i Italien samt Blue Dream Resort i Brasilien. Hotellkedjan stöder Ngamwanza Children Support Centre i Nairobi, Kenya. Fenix Hospitality Sweden AB äger och förvaltar varumärkena Sweden Hotels och Gästklubben. Kedjans servicekontor ligger på Lilla Bommen i Göteborg.