Karlskronahem

Karlskronahem säljer fastigheter för att bygga nytt

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 10:20 CEST

Karlskrona växer och det innebär ett ökat behov av bostäder. För att möta efterfrågan har Karlskronahem fått ett uppdrag av Karlskrona kommun att bygga 400 nya hyresrätter. Som delfinansiering av nybyggnationen togs ett fullmäktigebeslut om fastighetsförsäljning och Karlskronahems styrelse har nu beslutat om de fastigheter som omfattas av försäljningen.

Karlskrona behöver fler bostäder och det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem har fått uppdraget att bygga 400 nya hyresrätter fram till 2020. Nybyggnationen ska, enligt fullmäktigebeslut i april 2017, delfinaniseras av en fastighetsförsäljning för 400 miljoner kronor.

Karlskronahems styrelse har nu beslutat om de 265 hyresrätter och tre omsorgsboenden som omfattas av försäljningen. Fastigheterna med hyresrätter är:
Amiralitetstorget 25 (Trossö), Wachtmeistergatan 28 A, B, C, (Björkholmen), Tromtögatan 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B, 14,16,18 och 20, Haglövägen 1 A-B (Saltö), Tingsvägen 13,15,17 A-D (Lyckeby), Toras väg 2-16 (Verkö), Rävalyckan 1,3,5 (Tving).
Fastigheter med omsorgsboenden är Af Klint (Trossö), Elineberg (Rödeby) och Fredriksdal (Nättraby). Försäljningen, fastigheterna samt köpare ska godkännas av kommunfullmäktige under hösten 2017.

Information till hyresgäster i fokus
Att informera och svara på frågor från berörda hyresgäster är vårt fokus just nu berättar Karlskronahems vd Björn Eliasson. Vi har bland annat öppnat upp en telefonlinje och bjudit in till ett informationsmöte i nästa vecka.

Försäljningen skapar fler hyresrätter i Karlskrona
Det paket som styrelsen beslutat om är det vi ser som mest fördelaktigt för Karlskronahem som bolag, säger Karlskronahems ordförande Börje Dovstad. En försäljning möjliggör nybyggnation för Karlskronahem och skapar fler hyresrätter i Karlskrona, vilket är en förutsättning om vi ska växa och utvecklas som stad.

För ytterligare information kontakta: Björn Eliasson, vd Karlskronahem, 0455-30 49 05 Börje Dovstad, ordförande Karlskronahem 0455-30 30 03

AB Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag med fastigheter på ett flertal orter i kommunen. Bolaget ägs av Karlskrona kommun och förvaltar cirka 3 900 hyreslägenheter varav vissa studentboenden.