Karlskronahem

Karlskronahems styrelse godkänner fastighetsförsäljning

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2018 08:29 CEST

Karlskronahems försäljning av fastigheter, med syfte att delfinansiera bolagets nyproduktion av hyresrätter, är i sitt slutskede. Idag har Karlskronahems styrelse undertecknat ett överlåtelseavtal med köparna av berörda fastigheter.

Avtal undertecknat med nya fastighetsägare
Det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem fick 2017 uppdraget att sälja fastigheter för att delfinansiera nybyggnation av 400 nya hyresrätter. Idag har Karlskronahems styrelse undertecknat ett överlåtelseavtal med de bolag som köper berörda fastigheter.

För att försäljningen ska genomföras/träda i kraft ska köparna godkännas av moderbolaget och Kommunfullmäktige den 24 maj. Överlämning till ny ägare är sedan planerad till slutet av juni.

Berörda fastigheter och köpare är:

Tingsvägen 13,15,17 A-D, Toras väg 2-16, Af Klint och Elineberg.
Köpare: SBB Norden AB

Wachtmeistergatan 28 A, B, C.
Köpare: Brunsbergbolagen Fastigheter AB

Rävalyckan 1,3,5.
Köpare: Karlsson & Hedfors fastigheter AB

Tromtögatan 14,16,18, 20.
Köpare: Kobebus Fastighets AB

Tromtögatan 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B och Haglövägen 1 A-B.
Köpare: Skogstjärnen AB via dotterbolag

Försäljning ger ökade möjligheter att bygga
Jag är glad att vi kan slutföra Kommunfullmäktiges uppdrag om försäljning så att vi får ytterligare ekonomiska muskler till att bygga nya hyresrätter säger Börje Dovstad, ordförande Karlskronahem. Bland köparna kan vi se nationellt stora aktörer likväl som små lokala, och en av köparna garanterar Karlskrona kommun produktion av 150 nya bostäder de närmsta åren, vilket känns positivt för kommunen.

Fastighetspaketet omfattar 265 hyresrätter och två omsorgsboenden och har ett totalt värde på drygt 400 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Björn Eliasson, vd Karlskronahem, 0455-30 49 05

Börje Dovstad, ordförande Karlskronahem 0455-30 30 03