Socialdepartementet

Karlsson: Dags för Torstensson att agera om vägcabotaget!

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 08:43 CEST

Idag utför utländska åkare transportarbete, s.k. vägcabotage, i Sverige utan begränsning. Det leder till att svenska åkerier får allt svårare att hävda sig i konkurrensen. Detta har fått Anders Karlsson (s), ordförande i riksdagens trafikutskott att lämna in en interpellation ställd till infrastrukturminister Åsa Torstensson där han undrar vad statsrådet tänker göra åt problemet.

– Det utländska cabotaget medför allvarliga problem för åkerierna som Åsa Torstensson skulle kunna lösa snabbt, säger Anders Karlsson (s) i en kommentar.
Vägverket har tagit fram ett förslag till regelverk för vad som ska gälla för tillfälligt vägcabotage. Enligt deras förslag ska en svensk definition av tillfällig inrikestransport vara max 10 kalenderdagar under en 60-dagarsperiod. Sker fler transporter gäller svensk arbetsrätt med kollektivtavtal osv.

– Jag är rädd för att Vägverkets förslag till avgränsning av vägcabotage har hamnat långt ner i byrålådan hos infrastrukturministern, säger Anders Karlsson och fortsätter: - Hon måste handla snabbt om inte hela åkeribranschen ska riskeras.

Interpellationen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

För mer information
Anders Karlsson (s)
ordförande riksdagens trafikutskott
070-522 39 65
anders.karlsson@riksdagen.se

Jimmy Larsson-Hagberg
Pressekreterare
070-269 91 15
jimmy.larsson-hagberg@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Bilaga

--------------------------------------------------------------------------------
Interpellation
2007-08-23

Till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägcabotage

Utländska åkare utför transportarbete, s.k. vägcabotage, i Sverige idag utan begränsning. Det leder till att svenska åkerier får allt svårare att hävda sig i konkurrensen.

Tillkomsten av tillfälligt vägcabotage föranleddes av att det tidigare utfördes utländska transporter på svenska vägar enkel väg. På hemvägen gick lastbilen tom. För ett stimulera ett effektivare utnyttjande av fordon och för att uppnå miljövinster uppmanades åkarna att åta sig tillfälliga transportuppdrag även på återresan, s.k. inrikes vägcabotage. En mer preciserad definition av begreppet ”tillfällig” gjordes dock inte i EU:s regelverk. Detta har skapat problem, både för åkerier som transporterar gods och bussföretag som utför persontransporter. Utländska åkare och bussföretag åtar sig transportuppdrag inom Sverige utan att någon gång lämna landet och konkurrerar efter hand ut svenska transportföretag eftersom de kan hålla en lägre nivå på löner och omkostnader. Den situation som uppstått var långtifrån den som avsågs när tillfälligt cabotage infördes.

Vägverket har tagit fram ett förslag till regelverk för vad som ska gälla för tillfälligt vägcabotage. Enligt deras förslag ska en svensk definition av tillfällig inrikestransport vara max 10 kalenderdagar under en 60-dagarsperiod. Sker fler transporter gäller svensk arbetsrätt med kollektivtavtal osv.
EU-kommissionen föreslår att vägcabotage vid internationell transport skall kunna utföras som 3 transportuppdrag under max 7 dagar.

Skillnaden mellan kriterierna för bedömning av vad som menas med ”tillfällig” i kommissionens meddelande å ena sidan, och de förslag som nu presenterats å den andra, är väsensskilt. I praktiken förslås fri cabotagerätt.

Kommissionens förslag riskerar att öppna en legalisering av social dumping och innebär ett kraftigt tryck nedåt på allt vad kollektivavtalsreglering heter.

Jag vill fråga ministern vad du tänker göra åt problemen med utländska åkare som utan begränsning kan åta sig transportuppdrag i Sverige?
Tänker ministern införa Vägverkets förslag till regler för vägcabotage i Sverige?

Anders Karlsson (s)