Kristdemokraterna, KD

Karlssons förslag gallrar ut de svagaste

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 14:54 CEST

- Socialdemokraternas nya förslag om att ytterligare vältra över kostnaderna för sjukskrivningarna på arbetsgivarna riskerar att leda till en utgallring av arbetstagare. När ytterligare risker och kostnader läggs på företagen motverkar det överhuvudtaget tillkomsten av nya arbetstillfällen. Långtidssjukskrivna, kroniskt sjuka och funktionshindrade tillhör de som kommer få det svårare att få ett nytt jobb. Ett sådant samhälle vill inte Kristdemokraterna ha.

Det sade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och Sven Brus, partiets vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, på måndagen med anledning av att arbetsmarknadsminister Hans Karlsson presenterade ett nytt förslag för att minska sjukfrånvaron.

- Långt ifrån all ohälsa kan relateras till arbetslivet. Olika undersökningar pekar på att så mycket som 60-70 av sjukskrivningarna kan tillskrivas orsaker utanför arbetsplatsen. Det är hela livssituationen som påverkar hur man mår. Därför är det orimligt att ensidigt belasta arbetsgivaren för alla ohälsoproblem som kan tänkas drabba den anställde.

- Den uppenbara orsaken till förslaget är att rädda statsbudgetens utgiftstak och slippa ta ansvar för det växande ohälstotalet. Det vittnar också om Socialdemokraternas och samarbetspartiernas dogmatiska syn på vad som orsakar ohälsa och vem som ska bära kostnaderna för denna. Kristdemokraterna avvisar förslaget och vi är inte ensamma om detta. Inte endast arbetsgivarnas organisationer utan också LO, SACO m.fl. håller med oss.

För mer information:

Göran Hägglund
Partiordförande
E-post: goran@kristdemokraterna.se

Sven Brus
Telefon: 08-786 47 59
Mobil. 070-394 14 78
E-post: sven.brus@kristdemokraterna.se

Sara Malmgren
Pressekreterare
Tel: 08-786 43 45
Mobil: 076-527 25 75
E-post: sara.malmgren@kristdemokraterna.se