Syntolkning Nu

Karlstad, en tillgängligare stad

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 17:10 CET

Syntolkning Nu finns åter på plats i Karlstad. I veckan som kommer syntolkar man, på torsdag, först filmen ”EGO” för att under lördaggskvällen syntolka ”Andra Chansen” i Löfbergs Lila Arena.

- Det välkomnande vi känner och får i städer som Karlstad, Karlskrona och Skellefteå glädjer oss och våra besökare extra mycket, säger Peter Lilliecrona, ordförande i föreningen Syntolkning Nu. - Tyvärr märker vi stor skillnad runt om i landet på arenor, spelplatser och välkomnandet till gruppen synskadade.

På plats för syntolkningen av Andra Chansen finns Linda Wångblad, som även syntolkade delfinalen i Göteborg.
- Jag älskade fenomenet Melodifestivalen som barn. Nu när jag på nära håll får möjlighet att följa proscessen och artiserna  samt förstå hur helheten skapas har intresset åter blommat upp. Efter tre dagars förberedelser kan jag alla låtar utantill, säger Linda med ett leende och skrattar. - Nu är det också roligt att få kunna förmedla mina iaktagelser till de som hör, men själva inte ser, avslutar Linda innan hon fortsätter sina förberedelser.

Syntolkning Nu kommer inom kort tillbaka till Karlstad för att den 6 april syntolka ”Campa i klaveret” på Karlstad CCC. Vecakn efter är man åter på plats för att då syntolka musikalen ”Jekyll & Hyde” på Scalateatern. I och med detta hoppas man tillsammans med SRF kunna öka tillgängligheten än mer i Karlstad och i hela Värmland. Samtal pågår även om att syntolka en sommarproduktion.

Många arenor investerar i fasta hjälpmedel i byggnader. För gruppen synskadade är det främst två önskemål Syntolkning Nu har. 
Föreningen önskar tidigt kunna boka upp platser långt fram för synsvaga samt få hjälp med ersättning till det hjälpmedel som möjliggör för synskadade att ta del av det som visas. Det hjälpmedlet går inte att bygga in i fastigehetn för det är en livs levande och utbildad syntolk som dessutiom förberett sig..

I Sverige finns över 100 000 synskadade människor. Syntolkning Nu är en intresseorganisation för syntolkar. Medlemmarna syntolkar livearrangemang för personer med nedsatt syn. All syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning. Syntolkning Nu arbetar även för att skapa fler arbetstillfällen till utbildade syntolkar, så att ännu fler synskadade skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samverkar bland annat med SRF, US och FSBU.