Globe Forum

Karlstad nästa, Globe Forum Tour 2010 - Innovatörstävlingen i Karlstad

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 10:30 CET

Karlstad nästa, Globe Forum Tour 2010

Innovatörstävlingen i Karlstad

Inför årets Globe Forum i Stockholm går Globe Forum på tour i Sverige för att finna de bästa miljötekniska innovationerna i landet. Första stoppet är Karlstad, den 25 februari. Tävlingen arrangeras av Stål & Verkstad inom ramen för interregprojektet FEM och Globe Forum i samarbete med klusterorganisationer, företag och universitet i regionen. Vinnarna kommer direktkvalificeras till finalen som kommer ske under Globe Forum, 28-29 April.

Miljötekniska innovationer är en förutsättning för att nå framtidens klimatmål. Området står inför en stor tillväxt och det gäller att redan nu synliggöra områdets betydelse och positionera sig inför framtiden.

Syftet med dagen är att visa varför området är av strategisk vikt för en regions framtida utveckling, lyfta fram de bästa hållbarhetsinnovationerna från regionen samt diskutera statens roll i främjandet av dessa nya företag.

- Urbana miljöer står för en stor del av klimatproblematiken som vi snabbt måste komma till rätta med. Det pågår redan flera framgångsrika förbättringsprojekt, men vi måste öka tempot och dela med oss av innovationer för att gemensamt lösa problemet. Med vår satsning på touren vill vi lyfta fram de bästa förebilderna som kan inspirera och sprida kunskap om hållbar innovation, säger Johan Gorecki, VD för Globe Forum.

Innovationstävlingen

Eftersom förmågan att kunna sälja in sin idé till kunder och investerare ofta är avgörande för en innovatör, kommer tävlingen att utgöras av 60-sekunders presentationer utan hjälpmedel där en jury tillsammans med deltagarna får rösta på de bästa innovatörerna. I en andra runda ställer juryn fördjupningsfrågor till deltagarna. Juryn består av investerare, innovatörer, forskare samt representanter från offentlig sektor och stora företag

Vinnaren är direktkvalificerad till finalen under Globe Forum i Stockholm i April där ett års medlemskap i Globe Forums Facilitator Program står på spel.

Deltagar listan:

CailLar

Projektet CaiLar presenterar framtidens livsmedelsförpackningar som kan baseras helt på förnyelsebara material. Ett miljövänligt koncept bestående av potatisstärkelse och lera med potential att ersätta plastfilmer. Materialet utgör ett effektivt skydd för matvaror samtidigt som pappersförpackningar blir lättare att återvinna.

Konceptet har utvecklats genom ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Sheffield Hallam University.

MacBat

Macbatmetoden regenererar batterier med hjälp av väl kontrollerade strömpulser som effektivt och skonsamt omvandlar inaktiva sulfatkristaller i använda sulfaterade bly-syra batterier till aktivt material. Metoden återskapar förlorad kapacitet och förlänger batteriets livslängd.

Norsk Solkraft

Innovationen är en carport med solceller på taket, som förutom att skydda mot väder och vind dessutom producerar energi. Lösningen gör att miljövänlig energi kan produceras på platser som egentligen inte är ägnade för energiproduktion.

P-Timer

Innovationen P-TIMER är en mobil enhet som är avsedd att spara energi på parkeringsplatser med motorvärmaruttag. P-TIMER är konstruerad så att den med hänsyn till aktuell utomhustemperatur anpassar strömuttaget till tidpunkten när bilen ska tas i bruk och minskar därmed elförbrukningen. En P-timer kan också användas för andra ändamål som t ex laddning av el- och hybridbilar.

Oscar Carlsson

Innovationen är en databas över de koldioxidutsläpp som alldagliga matvaror producerar för att transporteras och de utsläpp som konsumenten själv släpper ut i samband med inköp av matvaran. En personlig hemsida är kopplad till databasen där konsumenten själv får fylla i vilka matvaror hon/han köpt och får därmed möjlighet att räkna ut sitt utsläpp av koldioxid.

Willy Ociansson

En borrhålsbooster rör med hjälp av luftbubblor om i grundvattnet i en djupborrad energibrunn och påskyndar därmed energitransporten mellan bergvägg och kollektorslang. Borrhålsboostern reducerar antalet borrhålsmetrar med bibehållen effekt och ger därmed en mer kostnadseffektiv anläggning. Tekniken kan också möjliggöra ett ökat framtida effektuttag.

Precer

Precer utvecklar en unik teknik för småskalig elproduktion genom förbränning av fasta biobränslen (exempelvis pellets eller flis). Tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla i alla olika typer av hybridfordon samt för el- och värmeproduktion till bl.a. bostäder och fritidshus.

Plats:

Pedagogiska verkstaden,
Hus Vänern,
Karlstads universitet

Tid och Plats:

25 februari, 12-17

Pedagogiska verkstaden,

Hus Vänern, Karlstads universitet

För mer information, vänligen kontakta

Johan Gorecki, VD, Globe Forum, telefon +4670 482 8282, johan.gorecki@globeform.com

Globe Forum är en internationell marknadsplats för innovation och hållbar utveckling, med experter, innovatörer och företag. Globe Forum i Stockholm 2009 lockade mer än 1300 företagsledare, entreprenörer, akademiker och politiska ledare från Europa, Asien och de mest dynamiska tillväxtmarknaderna. Under hösten arrangerades Globe Forum även i Gdansk.

Planerade mötesplatser under 2010:

Stockholm 28-29 April

Dublin 17-18 November

www.globeforum.com