Karlstads Bostads AB

Karlstads Bostads AB bygger Sveriges energisnålaste flerbostadshus

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 11:34 CET

Sveriges första superisolerade flerbostadshus och dessutom Karlstads högsta bostadshus – nu har KBAB inlett bygget av det tolv våningar höga energihuset på Orrholmen i Karlstad.

Kvarteret Seglet 1 är Karlstads Bostads ABs projekt för byggnation av 44 hyreslägenheter på Orrholmen i Karlstad. Punkthuset består av 22 tvårumslägenheter på 51,5 kvm och 22 trerumslägenheter på 68,5 kvm.

Energihus

Seglet är unikt då det som första större flerbostadshus i Sverige byggs för att förbruka extremt lite energi och för att i normalfallet inte att kräva någon uppvärmning alls. Husets låga energiförbrukning förväntas uppnås genom tjockare isolering i ytterväggar, ett minimum av köldbryggor, tätt byggande, välisolerade fönster samt energieffektiv ventilation. För uppvärmningen svarar i huvudsak människor som vistas i huset samt värme som alstras från belysning och elutrustning. Som ett komplement finns ett enkelt golvvärmesystem för att garantera att lägenheterna håller rätt temperatur även när lägenheterna inte nyttjas. Golvvärmesystemet består av ingjutna vattenslingor i golven som värms med vatten från den ca 35-gradiga fjärrvärmereturen från bolagets övriga hus på Orrholmen. På det sättet utnytt­jas restvärmen som annars skulle ha gått tillbaka till fjärrvärmeleverantören.

- Ambitionen för Seglet är att halvera energiförbrukningen för byggnadens drift från dagens ca 100 kwh/m2 vid nyproduktion till 50 kwh/m2, säger VD Mats Enmark.

Bidrag från Boverket

Under hösten sökte och beviljades KBAB ”särskilt utvecklingsstöd till pilotprojekt” genom Boverkets Byggkostnadsforum. Boverket valde att satsa 1,9 miljoner kronor från anslaget om utvecklingsstöd till bostadsinvesteringar som kan leda till sänkta boendekostnader i hyresrätt och som främjar ekologisk hållbarhet.

En stor del av bidraget tas i anspråk för uppföljning och utvärdering av projektet där Karlstads Universitet och Lunds Tekniska Högskola är involverade i olika delar.

Partnering

Huset byggs inom KBABs så kallade partneringsamarbete med Skanska som totalentreprenör.

Partners som tillsammans med KBAB varit delaktiga i utvecklingen av projektet är Skanska Sverige AB, arkitekt Skanark AB, WSP byggprojektering, LG Contracting, Skanska Inneklimat AB samt KVE-konsult, Elservise AB samt El-Konsultgruppen.

Totalkostnaden för projektet förväntas uppgå till 52 miljoner kronor eller 19 650 kr/m2 uthyrningsbar yta. Genomsnittlig hyresnivå för lägenheterna är 1150 kr/m2 vilket motsvarar 4850 kr/månad för en tvårumslägenhet samt 6800 kr/månad för en trerumslägenhet.

För mer information kontakta:

Mats Enmark, VD KBAB, 054-14 28 10, 070-565 69 01

Claes Wallenius ordf KBAB, 070- 3798679

Emely Engkvist, kommunikatör KBAB, 054-14 28 25, 070-324 28 26

Sonny Modig, Boverkets Byggkostnadsforum 0455-35 32 14, 0708-33 60 37


Emely Engkvist
Kommunikatör
Karlstads Bostads AB
N:a Strandgatan 13, Box 1505
651 21 Karlstad

Tel 054-14 28 25
Mobil 0703-24 28 26
E-post emely.engkvist@kbab.se
www.kbab.se