Karlstads Bostads AB

Karlstads Bostads AB: Hyrorna klara för 2007

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:33 CET

Hyrorna klara för 2007


Karlstads Bostads AB har förhandlat med Hyresgästföreningen Region Mitt om hyrorna för år 2007. Överenskommelse har träffats som innebär att bashyran höjs med 1,8 % från första mars 2007.Förhandlingarna inleddes den 15 november 2006 då KBAB yrkade på en hyreshöjning med 4,4 %. Efter fortsatta förhandlingar den 26 januari 2007 blev parterna i stort överens om redovisat underlag med undantag av ägarens resultatkrav på 18 mkr.

- KBAB och ägaren Karlstads Stadshus AB anser att resultatkravet är rimligt, säger VD Mats Enmark. Det finns för det första en politiskt fastställd ambition att åstadkomma konkurrensneutrala villkor i förhållande till privatägda aktörer på den lokala bostadsmarknaden och KBABs ekonomiska resultatkrav ligger i detta perspektiv lågt.
- För det andra finns en politiskt fastställd ambition att bolaget av egen kraft ska säkerställa långsiktiga möjligheter till ny- och ombyggnad för att bibehålla sin marknadsposition.Då parterna under lång tid diskuterat avkastningsfrågan utan att gemensamt finna någon lösning beslöts den 26 januari att söka konsultation från centralt håll.
Konsultationen resulterade i en rekommendation till parterna att anta ett höjningsbud på 1,5 % från och med 1 januari 2007, vilket motsvaras av en höjning med 1,8 % från 1 mars till 31 december 2007.Parterna beslöt idag den 7 februari att acceptera medlingsbudet. Hyrorna justeras dock tillbaka till 1,5 % som utgångsnivå inför nästa års förhandling.

Vid förhandlingen träffades också en överenskommelse om att parterna vid minst tre tillfällen under året ska träffas för att följa bolagets ekonomiska resultatutveckling inklusive underhållsnivå.Hyreshöjningen motsvarar 12 kr/m2 och år vilket innebär 65 kr/månad för genomsnittslägenheten på 68 m2.

För mer information kontakta styrelseordförande Claes Wallenius tel: 070-3798679 eller VD Mats Enmark tel: 070-5656901--------------------------------------
Emely Engkvist
Kommunikatör
Karlstads Bostads AB
N:a Strandgatan 13, Box 1505
651 21 Karlstad

Tel 054-14 28 25
Mobil 0703-24 28 26
E-post emely.engkvist@kbab.se
www.kbab.se