Atea Sverige AB

Karlstads kommun köper it-arbetsplatser av Atea

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 15:05 CET

(Sverige) Atea tar helhetsansvaret för leveransen av it-arbetsplatser hos Karlstads kommun under det närmaste året. Avtalet är värt ca 20 MSEK och kan komma att förlängas med ytterligare 1,5 år. Kommunen ser genom avtalet med Atea möjlighet att ytterligare effektivisera sin hantering av it-arbetsplatser.
Karlstads kommun beräknar att de kommer att behöva byta ut kring 2000 datorer under det kommande året, dels till administrativ personal, dels till lärare och elever. Utöver detta tillkommer övrig it-utrustning som till exempel skärmar, skrivare och tillbehör. Kommunen väljer en helhetsleverans för att få enklare och effektivare hantering av sina datorer från ax till limpa.

-It är en självklar och viktig del av vår verksamhet, inte minst i skolan. Kommunen förser sina användare med it-arbetsplatser som en tjänst, så för oss är det en förutsättning att vår leverantör kan leverera helheten. Atea har kommit in med det bästa anbudet och kommunen har valt den leverantör som tryggar en säker leverans och hantering, säger Inge Hansson, it-chef Karlstad kommun.

-Atea är Nordens största aktör inom varuförsörjning av it-produkter. Vi utrustar företag och organisationer med rätt produkter till rätt pris, en strukturerad process och ett tydligt grönt fokus. It-enheten i Karlstad kommun kan istället koncentrera sin kraft på att serva medborgare och förvaltningar, säger Per Melbi, regionchef Atea Sverige.

Ateas ansvar innefattar bland annat förinstallation av programvaror, leverans, installation på plats och asset management-hantering. Kommunens uttjänta it-produkter tas också om hand, återanvänds eller skrotas på ett miljöeffektivt sätt. Datorer som blir över i kommunen samlas in av Atea, ominstalleras, lagerhålls och levereras när behov uppstår i en annan av kommunens verksamheter.
För mer information, kontakta:
Per Melbi, regionchef Atea Sverige AB, +46 26 54 37 25, per.melbi@atea.se
Inge Hansson, it-chef Karlstad kommun, +46 54 295000, inge.hansson@karlstad.se
Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ateakoncernen har omkring 4 400 medarbetare, är noterade på Oslobörsen och har en årlig omsättning på 15 miljarder norska kronor www.atea.se.