Compare Karlstad

Karlstads Stadsnät lyftes fram på världens största fibermässa

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 08:30 CET

På världens största mässa om optiska fibernät, som nyss avslutades i London, lyfte man fram Karlstads Stadsnät som Sveriges och ett av Nordens goda exempel på ett framgångsrikt och väl utbyggt stadsnät.

Världens största mässa om optiska fibernät - Fiber to the Home Concil Europé - med över 3.000 deltagare ägde rum i London förra veckan. Mycket på mässan handlade om hur viktig utbyggnaden av fibernät är för samhällsutvecklingen och att Europa håller på att komma på efterkälken. I en av sessionerna lyftes dock Norden fram som ett föredöme, bra exempel från Norge, Finland, Danmark och Sverige presenterades. För Sverige representerade Karlstad och Karlstads Stadsnät det goda exemplet på fiberutbyggnad i landet.

"Det är naturligtvis roligt att vi lyfts fram i sådana sammanhang," säger Hafsteinn Jonsson chef på Karlstads Stadsnät. "Vi är ett exempel på hur ett bra samspel mellan kommun och privata aktörer ger goda resultat. Över 50 procent av Karlstadborna har idag tillgång till bredband via fiber och vi har fyra aktörer som kan tack vare tillgången till fiber bygga ut det mobila bredbandsnätet 4G".

Karlstads Stadsnät startade 2003 med ett fåtal fiberanslutningar, idag finns de i nästan alla områden i Karlstad och de fortsätter att expandera. Karlstads Stadsnät har nöjda kunder, hög varumärkeskännedom och är bland de mest framgångsrika Stadsnäten i Sverige. Enligt Post- och Telestyrelsen har 57 procent av invånarna i Karlstads kommun tillgång till fiber.