Paper Province

Karlstads universitet och The Paper Province bildar tillväxtkontor

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:08 CEST

Pressmeddelande 10 september, 2010

Karlstads universitet och The Paper Province bildar tillväxtkontor

Fler innovationer skall leda till produkter som når ut på marknaden. Det är idén när Karlstads universitet och The Paper Province gör gemensam sak och skapar ett tillväxtkontor för små- och medelstora företag. Syftet är att förbättra innovationsstödet inom pappers- och massaindustrin och på så sätt bidra till en ökad regional tillväxt.

- Det nya tillväxtkontoret ger näringslivet en direktkontakt med den skogsindustriella forskningen på universitetet, samtidigt som personal på vår fakultet når företag som kan omvandla forskningsresultat till innovationer som är kommersiellt gångbara, säger Jan van Stam, dekan vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Karlstads universitet.

Fokus på små- och medelstora företag

Det nya tillväxtkontoret kommer att bemannas med personal som har goda kontakter inom den akademiska världen och det skogsindustriella näringslivet, så att kontoret blir en dörröppnare mellan universitetet och små- och medelstora företag inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd.

Att just små- och medelstora företag är i fokus beror på att de ofta inte har tillräckligt med resurser för att samverka med universitetet i långsiktiga projekt, och att de sällan har egna forsknings- och utvecklingsanläggningar.

- En viktig uppgift för tillväxtkontoret blir att bidra till en snabbare och mer kostnadseffektiv innovations- och kommersialiseringsprocess. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Karlstads universitet nu bidrar till att förstärka regionens konkurrenskraft inom pappers- och massaområdet, säger Mats Williams, vd för The Paper Province.

Fokus på tillväxt

Modellen med tillväxtkontoret ligger helt i linje med riktlinjer från Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för konkurrens), som pekar på behovet av stödstrukturer för att skapa kontakter mellan universitetsforskning och små- och medelstora företag, och att klusterorganisationer är ett utmärkt forum för detta.

- I arbetet med Energy Square, det första internationella centret för energieffektivisering inom pappers- och massaindustrin, har vi utvecklat stödprocesser som förbättrat samarbetet mellan olika aktörer. Vi tar naturligtvis med oss erfarenheter och lärdomar från detta i arbetet med det nya tillväxtkontoret, säger Mats Williams.

Tillväxtkontoret bildas inom ramen för Framtidsfabriken, ett The Paper Province-projekt med syfte att tillvarata den tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens pappers- och massaindustri och den kringliggande tjänstesektorn.

Karlstads universitet är en av medfinansiärerna i projektet och investerar nu 1,5 miljoner kronor de kommande tre åren. I förra veckan stod det klart att kommunerna i Karlstad, Hammarö, Forshaga och Grums bidrar med 2 miljoner kronor under samma period.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42Jan van Stam, dekan, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Karlstads universitet, tfn: 054-700 24 79

 The Paper Province är ett ledande kluster för samverkan mellan aktörerna inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Ingen annanstans finns så mycket kompetens samlad inom massa- och pappersindustrin som här. The Paper Province består idag av ett 90-tal medlemsföretag och rankas som ett av Europas mest innovativa kluster. www.paperprovince.com