Paper Province

Karlstads universitet startar projekt för att energieffektivisera papperstillverkning

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 07:55 CET

Karlstads universitet startar nu ett projekt som ska energieffektivisera vakuumavvattningen i pappersmaskiner. Idag beräknas vakuumavvattningen vid samtliga pappersmaskiner i Sverige förbruka cirka 1-2 TWh el per år. Studier visar att det finns potential att spara energi upp till motsvarande uppvärmningen av 50 000 villor per år. Projektet ska drivas i 2,5 år av Karlstads universitet, med hjälp från The Paper Province, Energimyndigheten och fyra företag. Den totala budgeten är på drygt 2,5 miljoner kronor. 

Projektet går ut på att räkna fram hur vakuumsystemen kan optimeras och dimensioneras för att förbruka så lite energi som möjligt. En studie som gjorts i ett skandinaviskt bruk konstaterade att det finns potential att minska elförbrukningen med 20% genom att optimera processer, 10% genom förbättrad reglering och 40% genom utbyte av vakuumpumparna.

En pappersmaskin förbrukar stora mängder energi när den avvattnar pappersmassan. För att producera ett kilo papper krävs ungefär 99 kilo pappersmassa. När massan först matas in i pappersmaskinen består den till 99 procent av vatten. Någon minut senare matas det färdiga pappret ut i andra änden av maskinen med en fukthalt på ca 6 procent. Avvattningen görs i tre steg. Det första steget kallas ”viraparti”, där cirka 95% av vattnet sugs ur massan med hjälp av vakuum. Andra steget i processen är ”presspartiet”, där stora valsar pressar ut ytterligare 3% vatten. I det sista ”torkpartiet” förångas en sista procent av vätskan med hjälp av värme.

Projektet är ett gott exempel på hur universitet och näringsliv kan arbeta tillsammans. Professor Lars Nilsson vid Karlstads universitet anser att det är en viktig framgångsfaktor.
– Vi har länge forskat på vakuumavvattning i laboratorieskala. Men genom att företagen nu deltar kan vi vidga perspektivet. Dessutom har företagen stor erfarenhet och ett affärsperspektiv. Genom att de involverar sig ökar chanserna att nå forskningsresultat som kan användas kommersiellt, säger Lars Nilsson.

PARTNERS I PROJEKTET

Karlstads universitet, Energimyndigheten, The Paper Province, The Packaging Greenhouse AB, Albany International AB, Metso Paper Sweden AB, ÅF AB.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Lars Nilsson, professor vid Karlstads universitet | 054-700 20 99
Patrik Kämpe, The Paper Province | 054-24 04 64


The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.