Karo Bio AB

KARO BIO INLEDER DEN FÖRSTA FAS II STUDIEN MED KB2115

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:08 CET

De svenska och finska läkemedelsmyndigheterna har godkänt den första kliniska fas II studien med KB2115 för behandling av höga blodfetter. Det primära målet med studien är att studera effekt och säkerhet hos patienter med förhöjda kolesterolvärden. Rekryteringen av patienter för denna tremånaders multicenterstudie har nu påbörjats i Sverige och Finland.

Det är väl känt att medicinska behandlingar som sänker serumkolesterol och blodfetter påtagligt minskar risken för hjärt/- kärlsjukdomar och mortalitet. Framför allt är statiner allmänt använda för att sänka LDL (det skadliga kolesterolet). Med nya och mer aggressiva riktlinjer för kolesterolsänkning är det emellertid ett växande antal patienter som inte når behandlingsmålen. Det finns därför ett behov för nya och mera effektiva läkemedel och behandlingsmetoder som kan användas ensamma eller i kombination med statiner.

KB2115 är en selektiv modulerare av sköldkörtelhormonreceptorn som i tidigare fas I studier har uppvisat goda egenskaper beträffande farmakokinetik och biotillgänglighet utan att ge allvarliga biverkningar. I en två veckors fas I studie inducerade KB2115 en påtaglig minskning (upp till
40 %) av LDL kolesterol. I den kommande fas II studien kommer Karo Bio att studera effekt och säkerhet i totalt 100 patienter med förhöjda kolesterolvärden. Studien kommer att vara en tremånaders, placebokontrollerad, dubbelt blind, randomiserad och genomföras vid flera centra i Sverige och Finland.

”Vi är entusiastiska över profilen för KB2115 som representerar den första substansen från Karo Bios forskning som når fas II studier”, säger Per Olof Wallström, VD för Karo Bio. ”Detta är en milstolpe för företaget, och den bekräftar vår strategi att driva projekt vidare i klinisk utveckling innan eventuella partnerskap ingås. Denna studie kommer att ge oss många svar beträffande effekt och säkerhetsparametrar och blir en hörnsten i den framtida utvecklingen
av KB2115”.

KARO BIO AB

För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör
Telefon: 08-608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President
Telefon: 08-608 60 18Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett innovativt företag inom området läkemedelsupptäckt och läkemedelsutveckling som specialiserat sig på nukleära receptorer för utveckling av nya läkemedel med fokus på metabola sjukdomar. Sedan 1998 är Karo Bio noterat på Stockholmsbörsen (KARO).

Företaget har utvecklats från att vara ett företag inriktat på de tidigare stadierna i läkemedelsframtagning genom att skaffa prekliniska resurser och kompetens för utveckling av läkemedel för behandling av metabola sjukdomar. Karo Bio har en stark projektportfölj som framför allt är inriktad på sjukdomar som diabetes, fetma, åderförkalkning och höga blodfetter.

Karo Bio har dessutom två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag för utveckling av innovativa behandlingsmetoder för folksjukdomar.