Karo Bio AB

KARO BIO KOMMER ATT FÅ MILSTOLPSBETALNING FRÅN WYETH PHARMACEUTICALS

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:04 CEST

Karo Bio meddelade i dag att bolaget kommer att få en milstolpsbetalning från Wyeth för val av en klinisk utvecklingskandidat i det gemensamma projektet för behandling och förebyggande av åderförkalkning med LXR som målprotein.

Samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals startade under 2001 och i augusti 2005 förlängdes det med ett år till 31 augusti 2006 med den primära målsättningen att välja en substans för klinisk utveckling. Uppnåendet av denna betydande milstolpe medför en betalning till Karo Bio. Parterna har gemensamt kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna.
”Samarbetet med Wyeth har varit mycket produktivt och valet av en klinisk utvecklingskandidat är en betydelsefull händelse för båda parter i detta innovativa projekt”, säger Per-Olof Wallström, VD för Karo Bio. ”Vi ser nu fram emot inledandet av kliniska studier vilka preliminärt är planerade till andra halvåret i år.”
LXR är en nukleär receptor som är en viktig reglerare av kolesterolomsättning i däggdjur. LXR har många egenskaper som gör den till ett attraktivt målprotein för behandling och förebyggande av åderförkalkning och dyslipidemi. Påverkan på LXR med små molekyler har visat sig leda till en förstärkt utsöndring av kolesterol från celler i förkalkade blodkärl vilket leder till en minskning av sjukdomen i utvalda djurmodeller. En påverkan på LXR har också medfört en minskning av den inflammation i blodkärlen som, förutom kolesterol, är viktig för utveckling av åderförkalkning. Det anses att dessa egenskaper hos LXR är av central betydelse för en ny generation av läkemedel för framgångsrik behandling och förebyggande av åderförkalkning. Karo Bio har varit en ledare vid utveckling av LXR som målprotein och har i samarbete med Wyeth skapat ett högst konkurrenskraftigt program för att föra substanser in i klinisk utveckling.

KARO BIO AB

För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör
Telefon: 08-608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President
Telefon: 08-608 60 18

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett innovativt företag inom området läkemedelsupptäckt och läkemedels¬utveckling som specialiserat sig på nukleära receptorer för utveckling av nya läkemedel med fokus på metabola sjukdomar. Sedan 1998 är Karo Bio noterat på Stockholmsbörsen (KARO).
Företaget har utvecklats från att vara ett företag inriktat på de tidigare stadierna i läkemedelsframtagning genom att skaffa prekliniska resurser och kompetens för utveckling av läkemedel för behandling av metabola sjukdomar. Karo Bio har en stark projektportfölj som framför allt är inriktad på sjukdomar som diabetes, fetma, åderförkalkning och höga blodfetter.
Karo Bio har dessutom två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag för utveckling av innovativa behandlingsmetoder för folksjukdomar.