Karolinska Institutet, KI

Karolinska Institutet och Hjärt-Lungfonden lanserar ny webbplats om livsstil

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 10:33 CEST

Välkommen till Karolinska Institutet och en presentation av Sundkurs.se - ett internetbaserat utbildningsprogram för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar genom att fokusera på livsstilsförändring.

Tid: Onsdag den 8 april klockan 10.00-10.30

Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Nobels väg 5

Se karta: http://www.kartguiden.com/mappage.asp?MapID=1024

- Nu har vi sammanställt de senaste årens vetenskapliga resultat gällande livsstilsfaktorer som påverkar hjärt- och kärlsjukdomar och skapat en lättillgänglig kunskapsbank med handfasta råd. Styrkan i livsstilsförändring ligger i att man med samma råd kan påverka flera olika riskfaktorer samtidigt, säger initiativtagaren professor Mai-Lis Hellénius.

Ett syfte med Sundkurs.se är att öka spridningen av vetenskapligt baserade råd om livsstil till sjukvårdspersonal, patienter och allmänhet. Målet är att förbättra hälsan hos befolkningen när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar.

- Det finns en osäkerhet bland såväl vårdpersonal som patienter och allmänhet om vilken livsstil som är hälsosam. Störst är förvirringen på området mat och kardiovaskulär hälsa, säger Mai-Lis Hellénius.

Sundkurs är framtaget av professor Mai-Lis Hellénius i samverkan med Karolinska Institutet Education och finansierat av Hjärt-Lungfonden.

För anmälan och frågor, kontakta:

Sabina Bossi, pressekreterare

Tel: 08-524860 66 eller 070-61460 66

E-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se