Karolinska Institutet, KI

Karolinska Institutet utökar samarbetet med det vetenskapliga institutet RIKEN i Japan.

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:00 CEST

Karolinska Institutet och RIKEN vill nu stärka sitt samarbete i alla hänseenden inom biomedicinsk forskning och utveckling.

Med detta nya avtal ser Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson och RIKENs Dr. Noyori Ryoji fram emot att de institut de leder bidrar till utvecklingen av den biomedicinska forskningen och samhället i det stora hela.

Det utökade samarbetet omfattar forskar- och personalutbyte, utbyte av vetenskaplig/teknisk information, gemensamma vetenskapliga projekt, publikationsrättigheter och immateriella rättigheter. Avtalets gäller i fem år.

- Anledningen till att vi nu utökar samarbetet med RIKEN är att de har satsat på att utveckla forskningen inom neurobiologi, genomik och utvecklingsbiologi, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet. RIKEN är världsledande inom dessa ämnesområden sedan tidigare.

RIKEN - The Institute of Physical and Chemical Research - grundades år 1917 som Japans första övergripande naturvetenskapliga forskningsinstitut. Forskning bedrivs inom fysik, kemi, biologi, medicinsk vetenskap och teknik, från grundvetenskap till tillämpningar. Nyligen har RIKEN utökat forskningen inom biovetenskap med nya institut i Yokohama och Kobe samt Brain Science Institute.

Karolinska Institutet har haft samarbetsavtal med RIKEN sedan år 2001. Till exempel har KIs institution Centrum för genomik och bioinformatik samarbetat med RIKENs Genomic Sciences Center för att utöka förståelsen av nyupptäckta geners funktioner.

- Vi studerar framförallt atypiska gener hos människa och mus, det vill säga gener som inte, i konventionell mening, ger upphov till proteiner. Vi har även ett gemensamt intresse av att lära oss mer om hur uttrycket av människans gener styrs och hur de ingår i cellernas nätverk. Från Karolinska Institutet bidrar vi bland annat med vår egen metodologi kring så kallade RNA-interferens samt med unika celltyper och bioinformatisk analyskapacitet, säger professor Claes Wahlestedt, prefekt vid Karolinska Institutet och också Adjunct Chief Scientist vid RIKEN.

För mer information: Harriet Wallberg-Henriksson, professor och rektor för Karolinska Institutet, nås via pressekreterare Sabina Bossi, tel 08-524 838 95.

RIKEN http://www.riken.go.jp
Karolinska Institutet www.ki.se

Therese Hansson Informationsavdelningen