Inis Sweden

Karolinska Institutet väljer Inis självbetjäning för sin besökshantering

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 17:05 CEST

Karolinska Institutet har valt att förenkla besökshanteringen genom att använda ett självbetjäningssystem från Inis Sweden för all hantering av besökare. Besökssystemet hjälper besökaren att komma i kontakt med besöksmottagaren hos KI samt att administrera hela besöket, från inpassering till utpassering. Självbetjäningen bygger på kontakt genom telefoni och inte email eller sms, detta för att garantera säkerhet och omedelbar feedback till besökaren.

Denna form av besökssystem möjliggör att receptionspersonal kan ägna full uppmärksamhet åt service samt skapar en flexibilitet hos samma personal att utföra andra arbetsuppgifter.

Genom Karolinska Institutets val att integrera besökssystemet i sin IT-miljö skapas möjligheter för varje anställd att enkelt själv administrera och föranmäla sina kommande besök genom ett webgränssnitt som nås från Intranätet. En synkronisering mot Active Directory (AD) säkerställer att varje medarbetares uppgifter såsom namn och kontaktdetaljer alltid är korrekta.

”Utrymnings- och parkeringslistor, språkval samt allt annat som bör finnas i ett modernt besökssystem är självklarheter i systemet” - berättar Fredrik Mossberg från Inis Sweden.

Karolinska Institutet valde samtidigt att göra receptionen på Nobels väg 5 helt obemannad. Denna sköts numera av en självbetjäningslösning från Inis. Systemen från Inis kan lätt anpassas för varje specifik miljö och typ av besök. Temporära knappar skapas lätt av kunden själv för att hantera specifika situationer.

Affärsidén bakom besökssystemen från Inis är att skapa en mer modern, flexibel och effektiv receptionsmiljö för både små och stora företag. Bemannade receptioner kan fungera mer som lounger där besökare kan vänta innan och efter sina möten. Läs mer om detta på Inis nyheter om framtidens reception

Inis Sweden grundades 2005 i Helsingborg. Inis står för Intelligent Information Systems. Företaget utvecklar och marknadsför moderna system för besökshantering och självbetjäning i receptioner. Vi samarbetar med bolag inom Facility Management, IT och säkerhet för att sälja våra produkter.