Karolinska Institutet, KI

Karolinska Institutets främsta utmärkelse till Yihai Cao

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 12:29 CEST

Eric K. Fernströms pris till yngre särskilt lovande och framgångsrika forskare vid Karolinska Institutet tilldelas Yihai Cao, Mikrobiologiskt och tumörbiologisklt centrum.

Forskare Yihai Cao får priset för sitt "banbrytande arbete rörande den molekylära regleringen av angiogenes, kärltillväxt, och hur man för terapeutiska ändamål antingen kan stimulera eller hämma denna process. Av speciellt intresse är att olika angiogenetiska tillväxtfaktorer har visat sig samverka vad det gäller att stimulera uppbyggnaden av nya, stabila blodkärl. Resultaten av denna forskning kan komma att få stor klinisk betydelse vad det gäller utvecklingen av nya behandlingsprinciper vid stora folksjukdomar som arterioskleros och cancer".
Prissumman är på 100 000 kr och priset kommer att delas ut i samband med årets installationsceremoni för nya professorer i Berwaldhallen 21 november 2003.

För mer information, kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke, ordförande i priskommittén, tel 08 524 864 70.
Forskare Yihai Cao, tel 08 524 839 74