Karolinska Institutet, KI

Karolinska Institutets nya professorer 2006

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:56 CET

På torsdagen den 2 november håller Karolinska Institutet sin årliga installationshögtid i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras Karolinska Institutets 32 nya professorer varav 11 är adjungerade och två är gästprofessorer. De avgående professorerna avtackas och akademiska priser delas ut, bland annat Lennart Nilsson Award.

Här nedan är förteckningen över nya professorer, adjungerade professorer, gästprofessorer och avgående professorer samt pristagare.


NYA PROFESSORER

Jan Albert

Smittskydd, ssk klinisk virologiKyllike Christensson

Reproduktiv omvårdnad och perinatal omvårdnadJohan Ericson

Utvecklingsbiologi med särskild inriktning mot det centrala nervsystemetMaria Feychting

EpidemiologiGilberto Fisone

NeurovetenskapAnders Franco-Cereceda

ThoraxkirurgiJohan Hallqvist

Socialmedicin, ssk socialepidemiologi och hälsopolitikChristina Helging Opava

SjukgymnastikJan-Inge Henter

Klinisk barnonkologiBjarne Jansson

SocialmedicinJesper Lagergren
Kirurgi med inriktning mot klinisk epidemiologiPaul Lichtenstein

Genetisk epidemiologiJan van der Linden

Thoraxanestesiologi och intensivvårdMarianne Schultzberg

Klinisk neurovetenskapÅke Sjöholm

Experimentell endokrinologiCarl-Magnus Stolt

Medicinsk humanioraCarol Tishelman

OmvårdnadMarie Wahren-Herlenius

Experimentell reumatologiArne Östman

Molekylär onkologi med inriktning mot experimentell cancerterapiADJUNGERADE PROFESSORER

Maria Albertsson

OnkologiRatan Bhat

Neurodegenerativa sjukdomarJohan Giesecke

InfektionsepidemiologiGunilla Hedlin

Barn- och ungdomsallergologiBernt Lindelöf

DermatologiClaes Mercke

RadioterapiBjörn Petrini

Klinisk mikrobiologiLeif Ryd

OrtopediKarin Schenck-Gustafsson

KardiologiNils Gunnar Wahlgren

NeurologiCharlotta Zetterström

OftalmiatrikGÄSTPROFESSORER

Lars-Owe Dahlgren

Medicinsk pedagogikHåkan Hult

Medicinsk pedagogikEMERITI (professorer som går i pension)

Birgit Angmar-Månsson

Bengt Björkstén

Tomas Hökfelt

Giorgio Innocenti

Andris Kreicbergs

Folke Lagerlöf

Britt-Marie Landgren

Hans Ringertz

Lars Rydén

Kjell Rådegran

Torgny Svenberg

Töres Theorell

Birger Winbladh

Bengt Wretlind


PRISTAGARE

MED DR AXEL HIRSCHS PRIS

Roland S Johansson, professor vid Umeå universitet

ERIC K. FERNSTRÖMS PRIS

Lars Holmgren, docent vid institutionen för onkologi-patologi

YNGVE ERICSSONS PRIS

Adrian Lussi, professor vid universitetet i Bern, Schweiz

Jorma Tenovuo, professor vid Åbo universitet, Finland


TORE ANDERSSONS PRIS FÖR EPIDEMIOLOGISK FORSKNING
Hans-Olov Adami, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik


ÅNGPANNEFÖRENINGENS PRIS FÖR KUNSKAPSSPRIDNING

Hans Rosling, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap

LENNART NILSSON AWARD 2005

Satoshi Kuribayashi, fotograf från Japan

KAROLINSKA INSTITUTETS PEDAGOGISKA PRIS

Lene Martin, universitetslektor, institutionen för klinisk neurovetenskap

Aino Fianu Jonasson, universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknikKAROLINSKA INSTITUTETS ETIKPRIS

Gunilla Nordenram, universitetslektor vid institutionen för odontologiKAROLINSKA INSTITUTETS PRIS FÖR FORSKNING I MEDICINSK PEDAGOGIK

Ronald M Harden,

professor och Director of Education, International Virtual Medical School, Dundee, Skottland


För ytterligare information om evenemanget kontakta:

Ceremonimästaren Agneta von Bahr, telefon 070-688 65 82.

Karolinska Institutets pressjour, telefon 08-524 86077, e-post: ulla.bredberg@ki.se