Karolinska Institutet, KI

Karolinska Institutets Nyhetsbrev 2005-10-25

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:47 CEST

Avhandlingar

Ny undersökningsmetod minskar risken för blindhet hos diabetiker

Synnedsättning och blindhet är en av de mest fruktade följdsjukdomarna för personer med diabetes. Därför undersöks diabetikers ögon regelbundet i jakt på förändringar i näthinnans blodkärl. Hittills har dessa undersökningar skett med konventionell färgfototeknik.

Nu har överläkaren Gunvor von Wendt, doktorand vid Karolinska Institutet, funnit en metod att fånga upp förändringarna på näthinnan betydligt tidigare än med den konventionella metoden. Hon lägger fram sina forskningsrön i en avhandling den 4 november 2005.

¬ Jag har använt en ny fotografisk teknik där man begränsar våglängden och använder ett grönfilter. På det sättet får man ett rödfritt ljus och ser blodkärlsförändringar på ett mycket tidigare stadium, säger hon.

Dessutom använder Gunvor von Wendt en vidare vinkel än vad som oftast används.

¬ Med den konventionella metoden hamnade över hälften av vissa synhotande förändringar utanför bildfältet. Med vidare vinkel upptäcker vi fler synhotande förändringar, säger hon.

Ju tidigare man fångar upp förändringarna, desto större chans är det att behandlingen lyckas. Därför kan Gunvor von Wendts metod minska risken för blindhet hos diabetiker med mellan 50 och 90 procent.


Avhandling:
Screeningundersökning för påvisande av diabetesretinopati - Aspekter på fotografiska metoder

Författare:
Gunvor von Wendt, institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för ögon och syn, Karolinska Institutet. Telefon: 08-672 30 31, e-post: gunvor.von.wendt@sankterik.se

Disputation:
Fredag 4 november 2005 kl. 9.00, Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus, Polhemsgatan 50, Stockholm

Avhandlingens abstract och ramberättelse finns på:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-398-1/


Muskelförtvining motverkas med träning

En dryg halvtimmes effektiv träning under 90 dagars sängvila. Det räcker för att motverka förtvining av musklerna, visar en avhandling från Karolinska Institutet.

Människan har genom evolutionen utvecklats för regelbundet muskelarbete. Om musklerna inte får arbeta förtvinar de och deras funktion försämras. Detta kan ske efter en skada eller sjukdom, men även till följd av en stillasittande och inaktiv livsföring. Liknande förändringar ses hos astronauter som vistas i tyngdlöshet. Framför allt drabbas de muskler som arbetar mot gravitationen och håller oss upprätta, till exempel vad- och knästräckarmuskulatur. Det är angeläget att hitta sätt att motverka de negativa effekter som inaktivitet eller vistelse i tyngdlöshet leder till.

Läkare Björn Alkner har i sin avhandling studerat effekten av långvarig avlastning på skelettmuskulaturens funktion, storlek och sammansättning samt hur styrketräning kan motverka de negativa effekterna.

En styrketräningsapparat, som till skillnad från traditionell utrustning är oberoende av gravitation, har utvecklats. Denna visade sig vara användbar och effektiv vid träning under 110 dagars simulerad rymdstationsvistelse i en kammare.

Effekten av total muskelavlastning under en längre tid – 90 dagars sängvila – med eller utan styrketräning, studerades sedan. Muskelstyrkan och muskelstorleken mättes före, under och efter sängvilan. Resultaten visar att vadmusklerna förtvinade mer än knästräckarna. Muskelförtviningen motverkades för knästräckarna och mildrades för vaderna med styrketräning utförd var tredje dag, totalt en halvtimmes effektiv träning per muskelgrupp under hela sängvilan. Efter sängvilan hade andelen muskelfibrer av snabb karaktär ökat i både vad- och knästräckarmuskulatur, något som inte har kunnat påvisas vid kortare studier. Denna förändring var mindre hos träningsgruppen. Muskelstyrkan bibehölls bäst i träningsspecifika övningar, vilket visar på betydelsen av funktionella tränings- och testprogram.

Dessa resultat är betydelsefulla för utvecklandet av träningsprogram för astronauter, men också för andra grupper såsom äldre och patienter som drabbas av muskelförtvining till följd av sjukdom eller skada.

Avhandling:
Effects of unloading and resistance exercise on skeletal muscle function, size and composition in man

Författare:
Björn Alkner, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, telefon 08-524 875 47, 073-635 76 76, e-post: bjorn.alkner@ki.se

Disputation:
Fredag 28 oktober 2005 kl. 9.00, föreläsningssalen CMB, Berzelius väg 21, Karolinska Institutet, Solna.

Avhandlingens abstract och ramberättelse finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-482-1/Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se