Karolinska Institutet, KI

Karolinska Institutets pedagogiska pris

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 16:25 CEST

Styrelsen för utbildning har beslutat att 2004 års Pedagogiska pris på 100 000 kronor skall delas mellan universitetslektorerna Åsa Nilsonne och Göran Sandberg som var för sig gjort förtjänstfulla insatser inom Karolinska Institutets grundutbildningar.

Därutöver har styrelsen beslutat om att ge ett hedersomnämnande samt ett resebidrag på 20 000 kronor till vardera Lena Karlberg och Lene Martin.

För motivering se http://info.ki.se/news/pedagogiska_priset/index_se.html.

Källa: Utbildningsavdelningen
Kontakt: Charlotta.Cederberg@admin.ki.se

Helena Mayer Informationsavdelningen