Förbundet Unga Rörelsehindrade

Kartlägg Fredrik Reinfeldts toalettbesök och sexualvanor

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 14:09 CET

Sedan ett år tillbaka har Socialstyrelsen och Försäkringskassan, på regeringens uppdrag, arbetat med att ta fram ett behovsbedömningsinstrument för personlig assistans. Instrumentet består av ett 91-sidigt dokument där varje detalj i en persons liv ska redovisas och därefter - inom varje detaljerat område - rimlighetsbedömas av försäkringskassans handläggare.

Handikapprörelsen har haft sju personer i den statliga referensgruppen som på regeringens uppdrag ska ta fram ett instrument för att bedöma behovet av personlig assistans. <samtliga har nu i protets lämnat referensgruppen. De anser att förslaget till bedömning är en grov kränkning av människors integritet. Unga Rörelsehindrade stöder deras protest.

"Under 24 punkter ska den som söker assistans beskriva sitt behov av hjälp med allt från att sköta sin hud (i detta ingår bland annat att ta bort liktornar och sätta på kosmetika) och ta hand om sitt hår (inkluderar hår i ansiktet och på huvudet) till hjälp vid toalettbesök (här ska man enligt Socialstyrelsen särskilt tänka på hjälp med "kateter, blöja, lavemang etc") och hur man klarar av att sköta sin hälsa (här ska bland annat redogöras för om man kan upprätthålla en balanserad diet eller klarar att ha säkra sexualvanor)

Enligt planerna ska det nya instrumentet testas i skarp läge på ett antal försäkringskassor runt om i landet. Testet ska sedan utvärderas och ligga till grund för det slutgiltiga instrument som ska vara klart till 2011." (från http://www.svenskhandikapptidskrift.se/index.php?page=archives&year=2010&news_id=715)

Förbundet Unga Rörelsehindrade vill starkt kritisera förslaget till behovsbedömningsinstrument för personlig assistans. Detta ska inte testas på brukare av assistans!

Förbundet Unga Rörelsehindrade kräver att statsminister Fredrik Reinfeldt, övriga partiledare, Kenneth Johansson Socialutskottets ordförande,generaldirektör
Adriana Lender på Försäkringskassan och generaldirektör Lars-Erik Holm på Socialstyrelsen kartläggs med det behovsbedömningsinstrument för personlig assistans som Socialstyrelsen och Försäkringskassan arbetat fram. 

Det kommer det bli mycket uppenbart för dem hur kränkande förslaget är-och förslaget hamnar där det hör hemma- i pappersåtervinningen.