Livsmedelsverket

Kartlägger bakterier på griskött

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 11:25 CEST

Förra året var det kyckling. I år gäller det griskött. Livsmedelsverket kartlägger med start september i år vilka mikroorganismer som finns på slaktkroppar av gris.
- Vi vill skaffa oss en uppfattning om förekomst och halter av bakterier på grisar direkt efter slakt, säger mikrobiolog Mats Lindblad.

Proverna tas på slakterierna och skickas till Livsmedelsverket för analys.

Riskbedömning
- De uppgifter vi får fram kan användas för att bedöma risken för att animaliska livsmedel ska utgöra en smittkälla för livsmedelsburna sjukdomar, säger Mats Lindblad.
Resultaten utgör också ett stöd för utveckla och utvärdera egenkontrollprogram på slakterier.

800 prov
Projektet ska ge en översiktlig bild för hela produktionen i Sverige. Målsättningen är att analysera totalt 600 prov från storskaliga anläggningar och 200 från småskaliga anläggningar.

Jämn fördelning
Prover tas från de tio största storskaliga anläggningarna. Dessa står tillsammans för 94 procent av den inhemska produktionen. Antalet prov per anläggning fördelas i förhållande till den årliga produktionen (fler prover ju större anläggningen är). Dessutom analyseras 50 prover från vardera av fyra småskaliga anläggningar.

Kycklingar undersökta
En motsvarande kartläggning av mikroorganismer på kyckling har redan genomförts. Senare planeras även en kartläggning av slaktkroppar av nöt.


Ytterligare upplysningar:
Mats Lindblad, mikrobiolog: 018-17 56 95