Miljödepartementet

Kartläggning av mystisk fågeldöd fortsätter

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 13:50 CEST

Vid ett besök på Stora Karlsö upplevde miljöminister Lena Sommestad effekterna av den mystiska fågeldöd som inträffat på flera håll längst den svenska kusten.

Det är en obehaglig syn som väcker starka känslor. Det är oroande att en så stor mängd fåglar dör av okänd anledning, säger Lena Sommestad i en kommentar.

Under sommaren 2003 beviljade Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Blekinge medel för att studera överdödlighet hos sjöfåglar. I år har Länsstyrelsen i Sörmland beviljats 100 000 kronor för fortsatta studier.

Jag följer utvecklingen av fågeldöden noga. I maj tog jag initiativ till en hearing som ska hållas i augusti, direkt efter semestrarna. Jag ser fram emot att samtala med vetenskapsmän och myndigheter kring frågan. Jag hoppas att hearingen ger en god belysning av problemen och att vi snart kan identifiera orsakerna och sätta in rätt åtgärder.

Vid hearingen kommer bland andra representanter för länsstyrelserna i Blekinge och Sörmland att delta och redovisa resultatet av gjorda studier.

I dagsläget vet man inte vad som orsakar fåglarnas död men det finns flera teorier; fågeldöden kan orsakas av ett virus, B-vitaminbrist i likhet med fisksjukdomen M-74 där orsakerna till vitaminbristen ännu är okänd,
någon form av gift eventuellt kopplat till algblomning eller utsläpp. Ingen teori har hittills framstått som mer sannolik än någon annan.

Kontakt
Krister Nilsson
Vik. pressekreterare
08-405 20 53