Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kartläggning av skogs-, pappers- och förpackningsindustrin: Asien ljuspunkt när de globala bolagen drabbas av fallande vinster

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:24 CEST

Den globala recessionen påverkade bolagen i industrin kraftigt under 2008 och de 100 största bolagen redovisade en samlad förlust på 8 miljarder dollar. Bolagen från Asien klarade sig bäst i det kärva ekonomiska klimatet medan de sydamerikanska bolagen backade och de kanadensiska bolagen tillhörde de stora förlorarna. I ett europaperspektiv var SCA det mest vinstgenererande bolaget samtidigt som de intog platsen som största europeiska bolag i branschen. Det visar PricewaterhouseCoopers tolfte årliga kartläggning av skogs-, pappers-, och förpackningsbranschen.

Vinsterna för de 100 största bolagen i världen inom branschen rasade under 2008. En samlad vinst på 13,8 miljarder dollar under 2007 förbyttes till en total förlust på 8 miljarder dollar 2008. Detta trots att omsättningen i branschen ökade från 333 till 357 miljarder dollar.

- Det är första gången i undersökningens tolvåriga historia som branschen som helhet uppvisar negativa vinstsiffror. Den genomsnittliga vinsten på investerat kapital (ROCE) halverades och föll från 4,9 % 2007 till 2,4 % 2008, kommenterar Bo Lagerström, ansvarig för skog- och pappersbranschen vid PricewaterhouseCoopers i Sverige.

Asien ljuspunkt men stor tillbakagång i Sydamerika

Bäst resultat i förhållande till investerat kapital uppvisade de asiatiska bolagen med i genomsnitt 7,2 % ROCE. Bland dessa stod de kinesiska bolagen för ett genomsnittligt ROCE-värde på 8,1 %. Ett rejält kliv tillbaka blev det dock för de syd- och latinamerikanska bolagen som tappade från 9,0 % till 3,0 % ROCE. Det stora förlorarlandet är dock Kanada där bolagen redovisar ett samlat negativt ROCE-värde på - 5,0 %.

Vinnarbolagen i en global branschjämförelse (efter ROCE-värden)

2008 (2007)

Kimberly-Clark Mexico (Mexiko) 22,3 % (20,3 %)

Kimberly-Clark (USA) 14,8 % (15,2 %)

Sino Forest (Kina/Kanada) 12,7 % (12,8 %)

Lee & Man Paper (Kina) 12,4 % (15,0 % )

Sonoco (USA) 10,3 % (10,5 %)

- Stora delar av branschen kämpar nu för att överleva den globala recessionen. Det råder inget tvivel om att förändringar måste till för att bolagen ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Frågan är om vi kommer att få se omfattande konsolidering eller förändringar i affärsmodellerna. Antagligen är svaret en kombination av dessa, säger Bo Lagerström.

SCA vinnare i ett europaperspektiv

Fjorton europeiska bolag redovisade nettoförluster för 2008 vilket kan jämföras med fyra bolag 2007. Det genomsnittliga ROCE-värdet för de europeiska bolagen hamnade på 2,9 % för 2008, en minskning från 5,0 % året innan.

- Den tydliga tillbakagången var ett resultat av marknadsförhållanden, nedskrivning av tillgångar och ogynnsamma valutakurser. I ett europeiskt perspektiv placerar sig SCA på förstaplatsen när det gäller vinstgenerering med nettointäkter på 857 miljoner dollar och ett ROCE-värde på 5,8 %. En konsekvens av bland annat en successivt ökad andel försäljning av hygienprodukter, avslutar Bo Lagerström.

Om rapporten

PricewaterhouseCoopers 2009 Global Forest. Paper, and Packaging Industry Survey sammanfattar årsresultaten för världens 100 största bolag inom skogs-, pappers-, förpacknings-, och tissuebranschen. Bolagen redovisas utefter årlig försäljning och vinst på investerat kapital, så kallat ROCE-värde. Årets utgåva är den tolfte i ordningen sedan kartläggningen inleddes 1996.

Läs mer om rapporten på www.pwc.com/fpp/annualsurvey2009.

För mer information kontakta:

Bo Lagerström, ansvarig för skog- och pappersbranschen, PricewaterhouseCoopers i Sverige

Tel 08-555 330 41, mob 0709-929 30 41

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers i Sverige

Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:

PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 155 000 medarbetare i 153 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.