Tetra Pak

KARTONG ETT KLIMATSMART VAL VISAR STOR MILJÖSTUDIE

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2009 09:38 CEST

LUND (1 september 2009) - Ett medvetet val av förpackning kan påverka miljön. Det visar den nordiska studie av dryckesförpackningar som IVL Svenska Miljöinstitutet AB genomfört på uppdrag av Tetra Pak. Studien omfattar ett stort antal av Tetra Paks förpackningar och inkluderar referensvärden för plast- och glasförpackningar där sådana alternativ förekommer.

- Studien visar att val av material är en viktig faktor för förpackningens klimatpåverkan vid sidan av vikt, transportsystem och återvinningsmöjligheter, säger Elin Eriksson på IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

- Mot bakgrund av resultatet kan vi konstatera att val av förpackningar som ger lägst klimatpåverkan utifrån livscykelanalyser utgör en möjlighet för producenter att minska produkters totala klimatpåverkan, fortsätter Elin Eriksson.

IVL Svenska Miljöinstitutet har beräknat olika förpackningars samlade klimatpåverkan genom så kallade livscykelanalyser (LCA). Sådana analyser erbjuder ett unikt helhetsperspektiv av en produkts miljöpåverkan. Analyserna omfattar förpackningens hela livscykel från utvinning av råvarorna till och med återvinning eller förbränning med energiutvinning. Studien har verifierats av oberoende experter från Norge och Finland.

- Tetra Pak jobbar aktivt med klimatfrågor. Studien underlättar för oss att ta ytterligare steg inom klimatområdet, samtidigt som den belyser vad detaljhandel och konsumenter kan åstadkomma för miljön genom att göra medvetna val, säger Eva Axelsson, miljöchef för Tetra Pak i Norden och Baltikum.

- Våra förpackningar består till största del av en förnybar råvara från skogen. Det är framför allt det som gör dem till ett klokt klimatval, avslutar Eva Axelsson.

IVL Svenska Miljöinstitutets rapport kan laddas ner från www.tetrapak.se.

MEDIAKONTAKTER

Eva Milton, kommunikationsdirektör
0708 69 69 72
Eva.Milton@tetrapak.com

Eva Axelsson,
miljöchef
0708 69 69 10
Eva.Axelsson@tetrapak.com

Elin Eriksson, IVL Svenska Miljöinstitutet
0730 789 703
elin.eriksson@ivl.se

OM TETRA PAK
Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor över hela världen. Vi har fler än 20 000 anställda och verksamhet i över 150 länder. Vi tror på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto "PROTECTS WHAT'S GOOD" uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt.

Mer information om Tetra Pak finner du på www.tetrapak.se och www.tetrapak.com