Stål- och Metallföreningen

Karusellhandel med armeringsjärn förstör seriös marknad

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 16:18 CET

 

 

Medan de oskyldiga armeringsjärnen vilar tryggt i något mellanlager
vandrar de virtuellt i en avancerad och illegal karusellhandel mellan flera
företag. Ofta finns bedrägeriföretagen endast under en begränsad tid, sen upphör
de och ersätts av nya företag. I den långa kedjan av transaktioner låter ett
eller flera företag medvetet bli att redovisa den utgående momsen på sin
försäljning. Samtidigt redovisas den ingående momsen på inköpen som skattemyndigheten
betalar ut. Först därefter plockas armeringsjärnen ut ur sitt lager och säljs på
riktigt men till onormalt låga priser. I Polen har bedrägerierna fått en sådan
omfattning att ett av de producerande verken tvingats stänga.


- Det verkar som att man i ökad grad skjuter in sig på den
svenska marknaden för armeringsjärn, säger Stål- och Metallföreningens VD
Lennart Uhlmann. Vi uppvaktar nu Finansdepartementet om regeländringar som
stoppar verksamheten. Polen har nyss infört omvänd moms på bland annat armeringsjärn. Sverige skulle kunna verka för att denna typ
av bedrägerier stoppas på europeisk nivå. Annars finns risk att den flyttar
runt.


En stor andel av den polska exporten av armeringsjärn finns
inte med i den officiella statistiken för import och inhemsk produktion. Enligt
revisionsfirman Ernst & Young omfattas 50 procent av den polska
armeringsmarknaden av bedrägerier. Det motsvarar ett varuvärde av ca 300
miljoner euro och ett bortfall av moms på ca 65 miljoner euro. Ernst &
Young som analyserat karusellhandeln menar att mer än en halv miljon ton
armeringsjärn snurrade runt åren 2011-12. Som en jämförelse omfattar den
svenska marknaden på årsbasis ca 0,25 miljoner ton, till ett marknadsvärde om
två miljarder kronor.


- De oredovisade momsmedlen används helt eller delvis till
att sänka priset på varan vid vidareförsäljning, förklarar Lennart Uhlmann. Ekobrottslingarna
erbjuder priser som seriösa företag omöjligen kan konkurrera om. Eftersom handeln
mellan EU-länder sker utan moms är karusellhandeln svår att upptäcka för
företagen i Sverige.


Flera myndigheter ser allvarligt på den här
ekobrottsligheten, däribland Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.
Men det får svåra konsekvenser också för marknaden, något som infrastruktur-
projekt beställda av Trafikverket kan drabbas av (skall man ge en entreprenör
uppdrag där det finns risk att skattepengar går till inköp av varor som är
prissatta genom momsbedrägerier i annat land). Den svenska ekobrottsmyndigheten
avvaktar än så långe, ekobrottsligheten sker så vitt bekant endast inom Polens
gränser. Skatteverket har enligt uppgift publicerat information på de
europeiska skattemyndigheternas gemensamma hemsida.