Paper Province

Katarina Gustafsson och Poja Shams, The Packaging Arena: Forsknings- och utvecklingsmiljö på Bergvik Köpcenter

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:19 CET

Packaging Media Lab är ett av de mest konkreta erbjudande vi har inom The Packaging Arena, förklarade Katarina Gustafsson – VD för The Packaging Arena AB som är ett nytt bolag som bildats för kommersiella affärsutvecklingsprojekt inom den ekonomiska föreningen The Packaging Arena.

Testlabbet är det första i sitt slag i världen och erbjuder företag och andra intressenter möjligheten att genomföra unika konsumenttester av nya förpackningar i verklighetstrogen miljö.

I testlabbet finns utrustning för eye-tracking som registrerar respondentens ögonrörelser inför en virtuell butikshylla eller förpackning som projiceras på en stor filmduk. Allt som går att projicera kan testas, berättade Poja Shams som byggt upp och är utvecklingsansvarig för labbet.

Utrustningen är mobil och kan därför även användas ”live” för att testa befintliga och nya förpackningskoncept ute i butiksmiljö. Testerna kan även kompletteras med enkäter bland kunder i butiken. Med åtta miljoner besökare om året är Bergvik Köpcenter bästa tänkbara lokalisering för labbet, enligt Poja Shams.

”Vi är glada och stolta över att Packaging Media Lab förlagts hit”, sade Robert Gustafsson – centrumledare på Bergvik Köpcenter.

Testlabbet är resultaten av ett samarbete mellan en rad parter inom The Packaging Arena.

Lars Sandberg, Stora Enso Inno Centre, är idégivare till testlabbet:
”Det vore inte trovärdigt om bara Stora Enso stod bakom ett sådant här labb. Branschen behöver samarbeta för att optimera nyttan med förpackningen och visa dess säljande effekt. Och vi behöver samarbeta med forskningsinstitutioner som CTF för att skapa offentlig kunskap. Med testlabbet har vi fått ett trovärdigt verktyg för detta som inte bara är till nytta för förpackningsindustrin utan också för en rad andra aktörer på marknaden”.

Anders Gustafsson, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet:
”Kul att vår kunskap är efterfrågad. Vi känner oss välkomnade och det ska bli otroligt spännande att få bidra med våra metoder i testlabbet – och samtidigt själva få testa dem i denna miljö. Testlabbet stärker vår bild av förpackningen som tjänst. Och det ger oss nya möjligheter att studera kundens upplevelse av förpackningen”.

Charlotta Stensson, produktchef på Löfbergs Lila:
”Förpackningen är vår absolut viktigaste varumärkesbärare. Därför är testlabbet mycket värdefullt för oss. Det ger oss ett verktyg för att skapa nya erbjudanden i en miljö som har en unik helhet – från metoder och processer till butiksnära konsumenttester. Och som representant för varumärkesägare i referensgruppen till testlabbet är jag imponerad av att The Packaging Arena lyckats bygga upp detta på så kort tid. Det visar vad samarbete mellan många bra kompetenser kan åstadkomma”.