Sportfiskarna

Katastrofalt laxår får Sportfiskarna att agera

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:08 CEST

Sportfiskarna agerar direkt mot EU med anledning av mycket svaga stigningar av vildlax 2010. Fisket i havet bör stoppas, menar Sportfiskarna.

Sportfiskarna tillsammans med Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation och Kommunförbundet i Norrbotten har skickat en skarpt formulerad skrivelse till Europeiska Unionen.
- Vi vill lyfta fram och visa att 2010 har varit ett katastrofalt laxår och att det nu krävs åtgärder, säger biologen Glenn Douglas som jobbar med laxfrågor på Sportfiskarna i Luleå.

I skrivelsen påpekas att antalet vildlaxar som vandrade upp för lek till Norrlandsälvarna 2010 var bara runt hälften av 2009 års nivå.
- Vissa älvar har haft en trend av minskande laxåterkomster under tio år, säger Glenn Douglas.

I skrivelsen pekar organisationerna ut den låga överlevnaden av utvandrande smolt och ökat fisketryck från det kommersiella laxfisket som huvudskäl till det låga antalet lekvandrande laxar. I skrivelsen uppmanas EU:s Generaldirektorat för havsfrågor och fiske (DG Mare) att följa rådet från sin egen vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF). Det rådet går ut på att inte tillåta havsfiske förrän målet om att 80 % av maximal smoltproduktion har uppnåtts.
- Som situationen är idag borde fisket i havet stoppas, konstaterar Glenn Douglas.

Läs hela skrivelsen på sportfiskarna.se.


Mer information
Glenn Douglas: 0920-75556, 070-570 22 89, glenn.douglas@sportfiskarna.se

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.