Socialdemokraterna i Linköping

Katastrofsiffror för skolresultat - Lena Micko (s) vill satsa för att vända trenden

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 13:12 CET

Idag offentliggjordes Pisa-undersökningen, den internationella studie där kunskaperna i matematik, naturvetenskap och läsförståelse undersöks bland OECD-länders 15-åringar. Den visar att resultaten i svensk skola fortsätter att försämras, på alla områden och bland både högpresterande elever och elever som har tuffare förutsättningar. En trend som också är tydlig i Linköping, där resultatet av lästestet bland gymnasieelever som presenterades nyligen var det sämsta på tretton år och visade att var femte elev är i behov av särskilt stöd för att ens klara godkänt.

Lena Micko, kommunstyrelsens vice ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna, kräver att satsningar görs för att bryta utvecklingen.

- Det kan inte bli tydligare att det behövs en annan politik för att vända de sjunkande skolresultaten. Den borgerliga utbildningspolitiken leder fel. Sverige är sämsti klassen. Att Sverige tappar mark som kunskapsnation är allvarligt. En av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar har varit en god tillgång på
kvalificerad arbetskraft. Om vi ska behålla den konkurrensfördelen även i framtiden krävs att vi vänder utvecklingen i skolan.

Förutsättningarna för lärarna och eleverna måste förbättras med besked, menar Lena Micko.

- Skolan måste sättas före skattesänkningar. Det måste bli ett stopp på den borgerliga majoritetens besparingar på Linköpings skolor och neddragningar mot de elever som behöver stöd. För att förbättra resultaten behöver klasstorleken minskas så att lärarna får mer tid till varje elev och resurserna fördelas så att ingen elev halkar efter och ingen hålls tillbaka, avslutar Lena Micko.


För fler kommentarer, kontakta:
Lena Micko, kommunalråd (s)
070-640 68 94

Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se