Uppsala kommun

Katedralskolan får en välbehövlig upprustning

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2016 16:00 CEST

I höst påbörjas en upprustning av Katedralskolan i Uppsala. Byggnadens praktfulla exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

En renovering av Katedralskolan har utretts och diskuterats under en lång tid. Lokalerna är slitna och de tekniska installationerna i byggnaden, flera från 1970-talet, är uttjänta och lever inte upp till dagens myndighetskrav på skol- och arbetsmiljöer.

Ett av målen med renoveringen är att lokalerna blir mer anpassade till modernt lärande och kan nyttjas mer effektivt.

– Uppsalas skolor måste vara anpassade för ett modernt lärande. Med upprustningen kan vi behålla den klassiska och vackra arkitekturen samtidigt som vi får moderna lokaler som gör det lättare att bedriva flera former av undervisning, säger Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden. 

I renoveringen ska stammar, ventilation, uppvärmningssystem och styr- och reglerutrustning bytas ut. Den praktfulla exteriören med stora arkitekturhistoriska och estetiska värden kommer att bevaras i nuvarande skick och föreslås kompletteras med en ny kafédel och vinterträdgård som förbinder huvudbyggnaden med institutionsbyggnaden.

Bättre skyltning, tydligare ledstråk, en ny ramp vid entrétrappan och en ny angöringsplats i anslutning till entrén ska förbättra tillgängligheten till skolan. Även invändigt kommer tillgängligheten att förstärkas.

– Katedralskolan är en fantastisk byggnad som har varit skola i nästan 150 år. Med nya tekniska installationer, anpassade lokaler och förstärkt tillgänglighet kommer den att kunna vara det ett bra tag till, säger Annelie Johansson, vd för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Renoveringen beräknas starta hösten 2016. Projektet beräknas kosta 240 miljoner kronor och finansieras genom hyresintäkter.

För mer information

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51

Niclas Jacobson, tf projektchef Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon 018-727 44 88
E-post niclas.jacobson@skolfastigheter.se

Annelie Johansson, vd Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon 018-727 44 84
E:post annelie.johansson@skolfastigheter.se

Presskontakt:
Susanne Järved, pressekreterare Uppsala kommun
Telefon 018-727 18 78