Svenska kyrkan

Katoliker och lutheraner uppmärksammar reformationen tillsammans

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2015 15:19 CEST

Den 31 oktober 2016 möts ledare för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Det är första gången någonsin som det sker.

- Det är med stor glädje och förväntan som Svenska kyrkan välkomnar Lutherska världsförbundet och Vatikanen till Lund. Framstegen i den ekumeniska dialogen gör att katoliker och lutheraner för första gången har en gemensam förståelse av reformationen. Mötet bekräftar denna utveckling. Samtidigt är det en viktig signal om att vi i en tid av stora globala utmaningar har ett gemensamt uppdrag att förkunna evangelium i ord och handling, säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.

Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan katoliker och lutheraner möts i Lund nästa höst för att tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls en gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

- Som före detta lundabo är jag glad att detta viktiga ekumeniska möte äger rum just där. En gång var Lund ett katolskt centrum i Nordeuropa och just nu är den ekumeniska situationen i vår del av världen unik och intressant. Hoppas att detta möte får oss att se framåt, så att vi gemensamt kan vittna om Jesus Kristus och hans evangelium i vår sekulariserade miljö, säger Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan i Sverige.

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947, och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i "det lutherska Skandinavien", som på många sätt präglats av reformationen.

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen, som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017.

Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Inbjudare till mötet är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.