Studieförbundet Bilda

Katolska kyrkan – ny scen för samtalet om livstolkning

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 07:26 CEST

Är religion en resurs i arbetet med integration, fred och demokrati?

Ja, menar civilminister Stefan Attefall. Han ökade stödet till trossamfunden i fjol med motiveringen att de är viktiga för svenskt samhällsliv. Men vari består denna betydelse?

Nej, menar debattören och DN-krönikören Dilsa Demirbag-Sten i sina religionskritiska texter: ”Jag söker inte svaret på livets stora gåtor i något som har samma politiska giltighet som rosa elefanter. Även en ateist behöver tröst, men den finner jag i litteraturen och musiken som inte gör anspråk på att bestämma över kvinnans kropp.” Men i vad har hon sitt fäste?

Båda deltar i Studieförbundet Bildas samtalsserie Religion – privat terapi eller samhällsaktör i Sankta Eugenia katolska kyrka under oktober månad. Det är samtal som rymmer många av vår tids svåra frågor kring pluralism, värdekonflikter, minoritets- och majoritetsförhållanden liksom frågan om religionens plats i det mångkulturella samhällsbygget.

Att samtalet äger rum i den katolska kyrkan är ingen tillfällighet.

- Genom det katolska stiftet får Bilda och folkbildningen en ny scen för samtalet om livstolkning, säger förbundsrektor Kerstin Enlund. Katolska kyrkan är en av de mest mångkulturella organisationerna i Sverige med över hundra nationaliteter. Här finns viktiga erfarenheter som behöver komma fram i det offentliga rummet.

- Vi tror att det samtida Bilda, med sin mångfald av kulturer och kyrkor, kan bidra till det viktiga och svåra samtalet om hur Sverige ska kunna härbärgera en djupare mångfald, fortsätter  Kerstin Enlund. De svåra frågorna finns också i Bilda. Hos oss får de inte stanna på ytan utan måste få bli just så stora och utmanande som de är.

Se hela programmet här.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.