Citytunneln

Katrin har inlett tunnelborrningen

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 11:31 CET

Nu har Citytunnelns andra tunnelborrmaskin, Katrin, inlett borrningen av den östra tunneln. Katrin kommer att borra sig fram, 25 meter under Malmös markyta. Den första tunnelborrmaskinen Anna, som startade i november, har hittills borrat närmare 400 meter.

– Jag är mycket nöjd så här långt. Tunnelborrningen går som planerat och vi ligger något före tidplanen, säger Johan Brantmark, biträdande projektledare, delprojekt Tunnlar.

Tunnelborrmaskinen Katrin har nu en inkörningsperiod framför sig då maskinen arbetar relativt långsamt samtidigt som en del justeringar och intrimning av maskinen sker.
– Att borra tunnlar är en byggteknik som är avancerad och komplicerad. Det behövs några månaders intrimning för att allt ska fungera. Det handlar om själva maskinen men också om arbetslagen och organisationen bakom tunnelborrandet, säger Johan Brantmark.

Om några månader beräknas maskinen ha kommit upp i normal arbetstakt, i genomsnitt 12-15 meter tunnel per dygn. Tunnelarbetet sker i stort sett dygnet runt, i två borrskift och ett serviceskift. I varje skift arbetar cirka 15 personer per maskin.

Tunnelborrmaskinen Anna, som borrar det västra tunnelröret, har kommit närmare 400 meter och har passerat under Pildammsvägen. De två första månadernas borrningar har gått enligt planerna. Ett par längre planerade stopp har gjorts för justeringar av maskinens borrhuvud.
– Erfarenheterna från Annas första tid kommer att vara värdefulla när nu Katrin har inlett borrningen. Vi har nu viktig kunskap om geologin och maskinen som sannolikt kommer underlätta inkörningsperioden för Katrin, säger Johan Brantmark.

Det mest intensiva tunnelarbetet sker inne i maskinernas 10 meter långa stålsköld. Bland annat är det där som de förtillverkade betongsegmenten sätts ihop till en tunnelring. Efter skölden följer en 110 meter lång serviceenhet med nödvändiga funktioner, till exempel kraftförsörjning, vatten, ventilation, verkstäder, kontor och personalutrymmen. Ett långt transportband forslar borrmassorna genom maskinerna och ut ur tunneln till ett upplag i Holma. Därifrån körs massorna med lastbil till Norra hamnen.

På arbetsområdet i Holma har ett spårsystem byggts för de tåg som ska serva tunnelborrmaskinerna. Tågen förser maskinerna med tunnelsegment och arbetsmaterial samt transporterar in och ut personal.

Enligt planerna ska de båda tunnelborrmaskinerna nå stationsbygget vid Triangeln under hösten 2007 och innan årsskiftet 2008/2009 beräknas de vara framme vid Malmö C.

Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras vara färdig år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

Högupplösta bilder kan laddas ner från www.citytunneln.com/bilder


För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040 - 32 14 04.