Katrineholms kommun

Katrineholm ligger bra till i resutltatuppföljning

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 13:30 CET

Nätverket Mellannyckeln publicerar idag sin sjätte rapport, som är en resultatuppföljning av tidigare rapporter inom områdena grundskola, hemtjänst och särskilt boende, IFO samt LSS. Rapporten visar på såväl förbättrade som försämrade resultat inom de olika områdena.

Syftet med att göra jämförelser av det här slaget, är att hitta goda exempel och åstadkomma verksamhetsförbättringar. Ett område där Katrineholm visar goda resultat jämfört med övriga åtta kommuner är kvalitén inom handikappomsorgens grupp- och serviceboenden samt daglig verksamhet. Ett exempel på förbättrat resultat är att personalkontinuiteten inom äldreomsorgens hemtjänst har blivit bättre i Katrineholm. Uppföljningen visar att antalet personer som en hemtjänsttagare i snitt möter under en fjortondagarsperiod har minskat sedan 2008. Katrineholm är den enda av de nio kommunerna som har ökat personalkontinuiteten. En granskning av hur lätt det är att hitta information på kommunernas webbsidor visar också ett förbättrat resultat mot tidigare år. Här har alla kommunerna förbättrat sig.

Resultatmätningar är en viktig del av kommunernas styrning och uppföljning. Utöver rapporten om resultatuppföljning har också en beskrivning av hur resultatmätningar används inom kommunernas styrsystem redovisats.

Katrineholms kommun kommer att fortsätta använda jämförelser som ett verktyg för resultatförbättring. Kommunen deltar bland annat i SKL:s projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) tillsammans med övriga Mellannyckeln-kommuner.

Fakta:
Nätverket Mellannyckeln ingår i Jämförelseprojektet, som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De kommuner som deltar i nätverket förutom Katrineholm är Avesta, Finspång, Flen, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika och Sala.

Rapporten publiceras på www.jamforelse.se.

För mer information kontakta:
Karin Rytter, handläggare, telefon 0150-570 26

_____________________________________________________________

Katrineholm – Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm – En plats där du får lust att leva, bo och verka.