Katrineholms kommun

Katrineholm samverkar för extern upphandlingsverksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 13:00 CET

För att kunna möta framtidens krav på upphandlingskompetens och minska sårbarheten inom upphandlingsområdet ser nu Katrineholms kommun över sin organisation.

Tidigare i höstas skrev Katrineholm under en avsiktsförklaring om utökat samarbete tillsammans med Finspångs, Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommun. Då samma krav inom upphandling gäller, oavsett storlek på kommun, har vi som ett led i detta samarbete lyft blicken för att på sikt helt lägga ut upphandlingsverksamheten externt på Upphandlingscenter.

Kommunen har tagit kontakt med Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionens upphandlingsavdelning, Upphandlingscenter. De tillhandahåller i dagsläget sina tjänster till bland annat Linköping, Norrköping och Finspång – totalt sju kommuner och ett kommunalt bolag.

Enligt kommunens bedömning finns det flera fördelar:

Minskad sårbarhet – Antalet upphandlare på Upphandlingscenter ligger mellan 15-20 personer. Större organisation ger större möjligheter till rätt kompetens vid rekryteringar.

Närhet – Ett samarbete med Upphandlingscenter i Norrköping kan ses som naturligt vid ett samarbete utanför kommungränsen. Samarbetet ses därför som naturligt då man måste vända sig utanför kommungränsen.

Större kompetens – Möjligheterna till specialisering ökar i en större organisation. Det leder till bättre förfrågningsunderlag och kompetensutveckling för tjänstemännen.

 - Samverkan med Upphandlingscenter ligger helt i linje med att utveckla vår service till invånarna genom Kolmårdsgrannar. Vi lyfter vår verksamhet genom att samarbeta och bredda vår kompetens, säger Sari Eriksson, förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen.

För ytterligare frågor, kontakta:
Sari Eriksson, förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen, telefon 0150-570 85

Robert Alexandersson, Upphandlingschef, Upphandlingscenter, telefon 013-20 63 75

FOTO: Geza Simon. Tidigare i höst skrev Katrineholm under en avsiktsförklaring om utökat samarbete med grannkommuner. En samverkan för extern upphandlingsverksamhet är ett led i detta lagarbete.

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se