Katrineholms kommun

Katrineholm satsar på det gröna folkhemmet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:05 CEST

Miljöfrågorna står i fokus. Naturkatastrofer avlöser varandra. Oljepriset stiger. Klimatet förändras. Jordens medeltemperatur stiger. Det är dagens verklighet.

-Katrineholms kommun har sedan början av 90-talet en miljöstrategi. När den antogs var den något av ett pionjärarbete. Alltsedan dess har vi medvetet arbetat med miljöfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Larsson.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 september diskuterades frågan om revidering av den klimatstrategi som antogs 2003. I anslutning till detta poängterade Jan Larsson vikten av att gå vidare med miljöarbetet. Han föreslog som ett första steg bildandet av en beredningsgrupp, kallad Gröna folkhemsgruppen. Gruppens uppgift skulle vara att arbeta övergripande med utvecklingen av miljöfrågorna, framför allt på tre områden.

- Det inre miljöarbetet i kommunen
- Ett informations/kunskaps/opinionsbildande arbete riktat mot medborgaren i Katrineholm.
- Den gröna ekonomin, dvs. hur kan övergången till ett uthålligt samhälle också öka tillväxten och skapa jobb i Katrineholm.

Partierna i kommunstyrelsen ska gemensamt diskutera utformningen av direktiv för gruppen.

-Med detta arbete tar vi klivet vidare i det som statsminister Göran Persson brukar benämna det gröna folkhemmet, kommenterar Jan Larsson. Det handlar om att göra vårt samhälle till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Flera steg kommer att tas i samma riktning.

Mer information:
Kommunstyrelsens ordförande Jan Larsson, 0150-570 09