Katrineholms kommun

Katrineholms kommun får bra betyg för service och tillgänglighet i Mellannyckelns senaste rapport

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 08:18 CEST

Jämförelseprojektet har publicerat sin femte rapport. Den avser fysisk planering samt bygg- och miljöverksamhet. Katrineholms kommun får goda betyg bland annat för service och tillgänglighet.

De flesta som kommer i kontakt med kommunens bygglovshantering är mycket nöjda med servicen vad gäller tillgänglighet, bemötande, information och handläggningstid. Det visar den femte rapporten som Nätverket Mellannyckeln (se nedan) publicerat inom ramen för det nationella Jämförelseprojektet. Det som redovisas i den aktuella rapporten är fysisk planering samt bygg- och miljöverksamhet. Syftet är att hitta goda exempel som underlag för att förbättra kvaliteten i kommunernas verksamheter.

– Vi har till exempel mycket kort handläggningstid när det gäller bygglov, även i jämförelse med andra nätverk, konstaterar stadsarkitekt Ingalis Morfeldt. Vi har medvetet arbetat med att förenkla och utveckla våra rutiner för både bygglov och planer. Just nu planerar vi, tillsammans med IT-kontoret, att göra det möjligt att söka bygglov via webben.

Katrineholm har ju också en kortare detaljplaneprocess än många andra kommuner, där enkelt förfarande tillämpas när så är möjligt. Inom miljöområdet konstateras bland annat att Katrineholm har störst andel miljöbilar både inom kommunen som organisation och som geografiskt område.

– Den första e-tjänsten på miljöområdet är redan i drift och gäller värmepumpar, säger miljöchef Lennart Axelsson. Vi planerar att lansera ytterligare två e-tjänster under året. De avser registrering för livsmedelsföretagare respektive ansökan om enskilda avlopp.

Kommunernas tillgänglighet via telefon och e-post har också undersökts. Katrineholms kommun uppvisar ett bra resultat i båda fallen och ligger allra högst i fråga om e-post.

Information till medborgarna och framför allt då via webbplatser har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. 2009 och 2010 har kommunernas webbplatser granskats utifrån 20 vanliga medborgarfrågor. Katrineholm ligger här i topp.

För ytterligare information kontakta:
Monica Johansson, politisk representant i styrgruppen i Mellannyckeln, telefon 070-233 85 81
Lennart Axelsson, miljöchef, telefon 070-295 76 61

Fakta:
Nätverket Mellannyckeln ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet, som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De kommuner som deltar i nätverket förutom Katrineholm är Avesta, Finspång, Flen, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika och Sala. Rapporten publiceras på www.jamforelse.se

Katrineholm - Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm - En plats där du får lust att leva, bo och verka.