Katrineholms kommun

Katrineholms kommun får del av regeringens stimulansmedel

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 12:30 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun får 280 000 kr av regeringen för arbetet med att förbättra vården för de äldre som är mest sjuka.

– Resultatet är ett kvitto på att vi driver vår verksamhet i rätt riktning. Pengarna ger en extra morot och de ska användas till att förbättra vården ytterligare, säger Monica Johansson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

Regeringens stimulansmedel delas ut till de kommuner och landsting som anslutit sig och börjat registrera i kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret och Senior Alert. I Svenska Palliativregistret är Katrineholms täckningsgrad 63 procent, vilket är strax över kommunernas riksgenomsnitt. Därmed når kommunen med marginal Svenska Palliativregistrets målnivå som är 40 procent. I Senior alert har kommunen registrerat 96 riskbedömningar. Detta medför att kommunen får totalt 280 000 kronor av de 100 miljoner som regeringen avsatt för att stimulera till en bättre vård för de äldre som är mest sjuka. Regeringens pengar fördelas bland 86 procent av landstingen och 77 procent av kommunerna.

Om Svenska Palliativregistret
Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att säkerställa att alla människor får en värdig död. Alla som dör en av sjukvården väntad död ska kunna känna trygghet. I Svenska Palliativregistret beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en avliden människa i efterhand svarar på ett trettiotal frågor. Målet är att registrera 40 procent eller fler dödsfall i registret.

Senior alert
Senior alert är ett riksomfattande projekt som arbetar för att förebygga vårdskador som till exempel trycksår, undernäring eller skador som är orsakade av fall. Vårdpersonalen gör en riskbedömning på brukarna och erbjuder vid behov åtgärder för att förebygga fall.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Monica Johansson (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i
Katrineholms kommun, telefon: 0702-33 85 81

_____________________________________________________________

Katrineholm – Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm – En plats där du får lust att leva, bo och verka.