Katrineholms kommun

Katrineholms kommun får startbidrag till teknikskola

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 10:11 CET

Katrineholms kommun har fått ett startbidrag på nästan 250 000 kronor starta en kommunal teknikskola, KomTek. Inom KomTek skapas förutsättningar för barns och ungdomars möjligheter att lära sig mer om teknik och entreprenörskap.

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som bedrivs i flera kommuner med Tekniska museet i Stockholm som koordinator. I Katrineholm är det bildningsförvaltningen som har sökt och fått startbidraget och som nu drar igång arbetet med att förverkliga idéen om en teknikskola med planerad start höstterminen 2012.

Kommunens målsättning med KomTek är bland annat att stimulera och öka intresset för teknik bland barn, unga och pedagoger samt öka samarbetet med näringslivet. En annan målsättning är att skapa en röd tråd inom teknik och entreprenörskap, där även nystartade KTC, Katrineholms tekniska college på gymnasienivå, utgör en viktig del.

-Vi har redan tidigare meningsfulla sysselsättningar för barn och ungdomar i form av ett rikt idrotts- och kulturliv i kommunen. Med KomTek kan vi erbjuda ytterligare aktiviteter för barn och ungdomar, samtidigt som vi utvecklar intresset för teknik och tillvaratar barns kreativitet och nyfikenhet, säger bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg i en kommentar.

Om KomTek i Katrineholm
KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola, uppbyggd ungefär som den kommunala kulturskolan, fast med inriktningen teknik. När och om skolan startar i Katrineholm, kommer förskoleklasser och grundskolegrupper att kunna delta i workshops under dagtid. Under lov kommer skolan att erbjuda aktiviteter för fritidshemsgrupper och förskolegrupper, samt ordna kurser för barn och unga. Pedagoger kommer att få kompetensutveckling här och delta i inspirationskurser. På kvällstid kan alla barn och ungdomar delta i aktiviteter här.

Bakgrunden till satsningen
I Katrineholms skolor har teknik och entreprenörskap varit prioriterade områden under några år. Bland annat finns ett politiskt mål inom gymnasieskolan att öka antalet elever som driver egna företag inom Ung Företagsamhet. I höstas startade gymnasieskolan Katrineholms tekniska college i samarbete med näringslivet. Några av kommunens grundskolor arbetar på ett medvetet sätt med entreprenörskap sedan några år tillbaka och förskolor/grundskolor arbetar med teknik och uppfinningar inom konceptet Snilleblixtar. Kommunen genomför också särskilda satsningar inom ämnet matematik med bland annat matematikutvecklare, utematematik och Mattecoach på nätet. Sedan flera år tillbaka arbetar skolorna även med Natur och Teknik för Alla, NTA.

För mer information, kontakta verksamhetschef Birgitta Larsson, telefon 0150-572 67.

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se