Katrineholms kommun

Katrineholms kommun redovisar positivt resultat

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 10:43 CET

För sjunde året i rad redovisar Katrineholms kommun, trots stora ekonomiska påfrestningar under innevarande år, ett positivt resultat med 6,4 miljoner kronor.

Arbetslösheten är för hög och kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Nödvändiga kommunala insatser sätter ekonomisk press på framförallt social-, bildnings, och service och tekniknämnden. Dessutom måste kvalitén på kostnadsuppföljningen i förvaltningarna förbättras. Kommunen har mött utmaningarna 2011 med beslut om en ny samhällsbyggnadsförvaltning, omställningar effektiviseringar och nya initiativ.

– Vi beslutade att lägga tolv miljoner kronor till ett projekt, Arbetslinjen, som ska deltidsanställa cirka 100 personer under minst ett halvår. Av dessa ska en tredjedel gå till ungdomar. Genom Arbetslinjen har vi tagit krafttag för att få ut fler i arbete och målet är att fler av kommuninvånarna ska kunna försörja sig själva, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

I augusti driftsattes och invigdes en av de absolut största investeringarna i Katrineholms kommuns historia, den nya vattenförsörjningen. Logistikcentrum utvecklas planenligt och Norra Terminalen, en av Skandinaviens största kombiterminaler invigdes av infrastrukturministern.

Andra större händelser under året var om- och tillbyggnad av Lövåsens vårdboende påbörjades i februari och kommer att pågå i etapper fram till juli 2013, Katrineholms Tekniska College startade i höstas och profilerar sig mot teknik och naturvetenskap, lagen om valfrihet (LOV) infördes den 1 januari 2011 och brukare av hemtjänst kan helt eller delvis välja en privat aktör som utförare.

– Nya bostäder planeras och växer fram. Det är nödvändigt eftersom vi har en akut bostadsbrist som måste hanteras. Förutsättningen för att kunna växa och attrahera fler invånare är att vi kan erbjuda ett varierat utbud av bostäder, förklarar Dahlström.

Katrineholm utvecklas som ett delregionalt centrum vilket märks tydligt med en växande handel. Nya kedjor och butiker söker handelsposition här.

I tider av oro och påfrestningar är det viktigt att ha en tydlig framtidsinriktning. Bokslutet för 2011 visar att vår ledstjärna är Vision 2025 och Kommunplan 2011-2014. Bokslutet är också en plattform för den framtidstro som präglar utvecklingsbudgeten för 2012.

För ytterligare information kontakta:
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 0706-65 28 22
Lars Härnström (M), kommunstyrelsens vice ordförande, telefon 0709-10 10 00

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se