Katrineholms kommun

Katrineholms kommun tar del av miljoner i EU stöd

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 14:59 CET

Katrineholms kommun har fått beviljat EU-bidrag för flera olika projekt. Det är projekten Egenkraft som ska påskynda flyktingars och invandrares möjlighet till egenförsörjning och ALF, Aktiv ledarskapsutveckling, för att skapa tillväxt och stärka företagen i regionen samt en förstudie för en framtida Europapendel från Katrineholm som får dela på pengarna.

Katrineholms kommun har beviljats över 12 miljoner kronor för projektet Egenkraft. Ett projekt som under 2,5 år ska utveckla ett bättre arbetssätt och effektivare samverkan kring individen för att påskynda flyktingars och invandrares tillträde i arbetslivet. Syftet med projektet är att öka samverkan mellan olika aktörer och påskynda individens möjlighet till egenförsörjning. Mervärdet är att individen ska få snabbare fotfäste på arbetsmarknaden och därigenom motverka utanförskap.

– Vi ska etablera kontakter med företag och fackliga organisationer för att vi ska få veta och ta lärdom om vad som behöver förändras i vårt arbete för att målgruppen lättare ska ta sig in på arbetsmarknaden. Det kommer att bli arbetskraftsbrist, och vi måste vi se till de resurser som finns hos de som kommer till Sverige tas till vara på ett bättre sätt, berättar Eva Gustavsson, som är chef för Viadidakt arbetsmarknad.

En referensgrupp med personer som lyckats etableras sig i Sverige ska skapas, för att få deras syn på hur vi behöver förändra vårt arbete. Att få ett samlat grepp om de som kommer är viktigt. De representerar ett väldigt brett spektrum med allt från analfabeter till högutbildade. Det finns många åtgärder i kommunen och på arbetsförmedlingen men dessa måste samordnas bättre.

– Nu först går vi in i en mobiliseringsfas där vi ska etablera kontakterna och inventera gruppen innan genomförandefasen, så vi har deltagare som kan gå in i projektet när det startar. Då kommer vi att ha handläggare från både Viadidakt och arbetsförmedlingen som ska arbeta i projektet. I projektet finns även medel för validering och viss utbildning för deltagarna, om behov finns.

Kommunen har också fått EU-stöd till en förstudie för en Europapendel, vilket innebär att vi kommer att undersöka möjligheter att starta en tågpendel mellan Katrineholm och Europa. Förstudien är på sex månader och EU-stödet är på cirka 400 000 kronor.

Dessutom är Katrineholm delaktiga i projektet ALF – Aktiv ledarskapsutveckling – som riktar sig till ett 40-tal företag i KFV-regionen. Syftet med detta är att skapa tillväxt i regionen och stärka företagen genom kompetensförsörjning.  Över 40 företag i KFV-regionen är tillsammans med kommunerna delaktiga i projektet. Projektet har fått närmare 10 miljoner kronor i EU-stöd.

– Det här är mycket positivt för både Katrineholms kommun, våra företag och vår region. Det visar att man ser det här området som en viktig del i vår regionala utveckling. Jag är väldigt, väldigt glad åt att våra aktiviteter börjat ge resultat, helt i linje med kommunplanen. Vi har även fler ansökningar på gång, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

 

För ytterligare frågor kontakta:
Eva Gustavsson, chef för Viadidakt arbetsmarknad, telefon 0150-569 51
Catharina Marklund, EU-samordnare, telefon 0150-569 81

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se