Logica CMG (wm-data)

Katrineholms kommun väljer system från WM-data

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 09:05 CEST

WM-data har, genom ett avtal med Katrineholms kommun, fått uppdraget att utveckla lösningar för dokument- och ärendehantering. För projektet valde Katrineholms kommun WM-datas system LEX, som är utvecklat för att passa den kommunala verksamheten och en viktig del i WM-datas erbjudande inom 24-timmars-myndigheten.

LEX är ett dokument- och ärendehanteringssystem som ger ett heltäckande IT-stöd för handläggningsarbete inom offentlig sektor. I systemet finns alla regler och lagar implementerade i förväg vilket gör att användarna kan koncentrera sig på att få sina ärendeprocesser så effektiva som möjligt inom de ramar lagstiftningen ger. Detta medför att det går snabbt att komma igång med sitt IT-stöd till en kontrollerbar kostnad.

- Vi ville ha ett färdigt system som snabbt kunde implementeras i verksamheten och samtidigt hjälpa oss att strama upp och ställa krav på gemensamma rutiner, säger Therese Renåker projektledare inom Kommunstyrelsens förvaltning. Vi uppfattar LEX som ett system byggt på betryggande kunskap om kommuners förvaltning och myndighetsutövning och de lagar som styr verksamheten. Vi värdesätter också WM-datas lyhördhet och vilja att vidareutveckla systemet utifrån ett kundperspektiv.

- Det är glädjande att ytterligare en av Sveriges kommuner ser möjligheterna med vårt system LEX, säger Daniel Moström produktansvarig för LEX inom WM-data. Vi fokuserar mycket av vårt arbete på att utveckla IT-lösningar som stöder den verksamhetsförändring som offentlig sektor står inför. Vi ser att LEX kommer att passa Katrineholms kommun väl och ge dem goda förutsättningar att ta nästa steg mot 24-timmarsmyndigheten.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Moström, produktansvarig för LEX inom WM-data, tfn: 08-671 03 06, mobtfn: 0733-98 13 10 e-post: damoo@wmdata.com
Stefan Larsson, affärsansvarig inom WM-data, tfn: 011-23 18 07, mobtfn: 0733 98 02 45, e-post: stlrr@wmdata.com
Therese Renåker projektledare inom Kommunstyrelsens förvaltning, mobtfn: 070-235 00 33, e-post: therese.renaker@ksf.katrineholm.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se