Katrineholms kommun

Katrineholms kommun visar vägen till innovativ och jämlik skola

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 13:29 CEST

Katrineholm ligger långt fram inom IT på utbildningsområdet. Sedan vårteminen 2009 har alla elever och lärare på Lindengymnasiet, inom ramen för ”En till en-projektet”, utrustats med egna bärbara datorer med mobilt bredband och trådlöst nätverk på skolan. Nu utvidgas projektet och målet är att senast höstterminen 2011 utrusta kommunens samtliga gymnasieelever och lärare med bärbara datorer.

I en nyligen genomförd utvärdering har ”En till en-projektet” på Lindengymnasiet visat sig vara mycket uppskattat av både elever och lärare. Projektets syfte är att skapa en innovativ, jämlik och flexibel studiemiljö där datorer är en naturlig del av den pedagogiska verksamheten.

Enligt verksamhetschefen Birgitta Larsson visar utvärderingen att projektet har många pedagogiska fördelar. Bland annat har kontaktytorna och kommunikationen ökat på skolan, samtidigt som utvecklingspotentialen fortfarande är stor.

— Det är oerhört positivt att Katrineholm ligger långt framme inom IT på utbildningsområdet. Förutom ”En till en-projektet” satsar kommunen också stort på praktisk IT- och mediakompetens (PIM) för samtliga pedagoger inom bildningsförvaltningen, säger förvaltningschef Jukka Kuusisto. Han poängterar dock att det är lärarnas förmåga att inspirera och undervisa som skapar goda lärandemiljöer för eleverna. Innovativ användning av datorer är ett utmärkt och nödvändigt stöd i detta arbete och tillgången till egna datorer skapar en mera likvärdig studiesituation för alla elever.

Bildningsförvaltningen beräknar att alla gymnasieelever kan få tillgång till bärbara datorer senast höstterminen 2011. I nästa steg kommer förvaltningen att utreda möjligheten att successivt utvidga projektet till att även omfatta grundskolan.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Förvaltningschef Jukka Kuusisto, telefon 0150-572 64 eller 0705-72 64 13
Verksamhetschef Birgitta Larsson, telefon 0150-572 67

Katrineholm - Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm - En plats där du får lust att leva, bo och verka.