Miljöpartiet de Gröna i EU-parlamentet

Kattegattorsken fortsatt på rekordlåg nivå - men fisket tillåts fortsätta

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 13:28 CET

- Ministrarna har valt att fortsätta torskfisket och därmed riskera hela beståndets fortlevnad, trots att det står i förvaltningsplanen att om inte beståndet visar tecken på återhämtning så kan man stoppa fisket. Det enda ansvarsfulla för att försöka rädda torsken i Kattegatt är att stoppa torskfisket helt, säger Isabella Lövin, Europaparlamentariker (mp) och författare till boken Tyst Hav.
Sent igår kväll beslutade EU:s fiskeriministrar, ledda av Eskil Erlandsson, om fiskekvoter för år 2010. Bland annat tog man beslut om att fortsätta fisket på den hotade torsken i Kattegatt. Beslutet innebär att kvoten för torsk i Kattegatt minskas med endast 25 procent till 379 ton, trots att den vetenskapliga rådgivningen i många år varit en nollkvot. Torsken i Kattegatt är i år på en rekordlåg nivå och riskerar att inte kunna återhämta sig. Fångsterna har minskat med 95 procent sedan 1970, och mängden lekmogen torsk beräknas enligt Internationella Havsforskningsrådet (ICES) vara mellan 1 500 och 3 000 ton, den lägsta nivå som någonsin uppmätts. Den miniminivå ICES stipulerat är 10 500 ton lekmogen torsk. Forskarna menar att beståndet löper risk att inte kunna återhämta sig, ens om fisket skulle stoppas helt.

- Om det i framtiden ska finnas ett torskfiske i Kattegatt måste man stoppa både torskfisket och fiske med torsk som bifångst. Om torsken får chans att återhämta sig så gynnas både havsmiljön och fiskarena, en riktig win-win situation, menar Isabella Lövin.

En noll-kvot av torsk är möjlig förutsatt att fiskarena helt övergår till att fiska havskräfta och plattfisk med selektiva redskap.

För mer information:
Isabella Lövin 070 7704275
Staffan Danielsson, fiskerådgivare 0032 491222830
Marita Pahlen, pressekreterare 070 6750373

MILJÖPARTIET DE GRÖNA i EU-PARLAMENTET
Rue Wiertz
B-1047 BRYSSEL
+32 2 284 5394
Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/isabella