Ålandsbanken Sverige AB

Kaupthing Bank - Handel av insiders

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 18:03 CEST

Primära insiders och andra parter finansiellt relaterade till primära insiders i Kaupthing Bank hf. enligt specificering nedan tecknade aktier i nyemissionen i Kaupthing Bank hf.. Försäljningsperioden stod 12 och 13 september. Listan nedan innehåller information om antalet aktier hänförliga till varje primär insider och finansiellt relaterade parter.


Emittent: Kaupthing Bank hf.
Tickersymbol: KAUP SEK
Transaktionsperiod: Försäljningsperiod 12 -13 september /teckning 14 september 2004
Köp/Försäljning: Köp (teckning)
Pris per aktie: ISK 480

Primära insiders:

Namn på primär insider: Meidur ehf.
Insiders relation till emittenten: Större innehav, >= 10%
Antal aktier: 18 677 338 aktier
Primär insiders innehav efter transaktionen: 112 180 448 aktier
Primär insiders optionsinnehav efter transaktionen: 0 aktier
Relaterade parters innehav efter transaktionen: 0 aktier

Namn på primär insider: Egla hf.
Insiders relation till emittenten: Större innehav, >= 10%
Antal aktier: 11 968 126 aktier
Primär insiders innehav efter transaktionen: 71 883 352 aktier
Primär insiders optionsinnehav efter transaktionen: 0 aktier
Relaterade parters innehav efter transaktionen: 0 aktier


Finansiellt relaterade parter:

Finansiellt relaterad part som tecknar: Vátryggingafélag Íslands hf.
Namn på relaterad primär insider:. Finnur Ingólfsson, styrelseledamot
Antal aktier: 1 875 000 aktier
Primär insiders innehav efter transaktionen: 0 aktier
Primär insiders optionsinnehav efter transaktionen: 0 aktier
Relaterade parters innehav efter transaktionen: 27 689 584 aktier


Finansiellt relaterad part som tecknar: Líftryggingafélag Íslands hf.
Namn på relaterad primär insider:. Finnur Ingólfsson, styrelseledamot
Antal aktier: 247 826 aktier
Primär insiders innehav efter transaktionen: 0 aktier
Primär insiders optionsinnehav efter transaktionen: 0 aktier
Relaterade parters innehav efter transaktionen: 27 689 584 aktier


Finansiellt relaterad part som tecknar: Ares fjárfestingarfélag ehf.
Namn på relaterad primär insider: Brynja Halldórsdóttir, styrelseledamot
Antal aktier: 180 534 aktier
Primär insiders innehav efter transaktionen: 0 aktier
Primär insiders optionsinnehav efter transaktionen: 0 aktier
Relaterade parters innehav efter transaktionen: 1 084 327 aktier